Tysk strid om kvinnliga diakoner

En diskussion har blossat upp mellan biskopar och lekfolk angående kvinnliga diakoner. Vid sin ”höstkonferens” som De tyska katolikernas centralkommitté höll i Bonn i fredags, den 18 november, krävde man att diakonämbetet skulle öppnas för kvinnor. Huvudargumentet är att många kvinnor är engagerade i det diakonala arbetet. De tyska biskoparna säger dock ”nej” till detta. Sekreteraren i den tyska biskopskonferensen, pater Hans Langendörfer, tillbakavisade kravet med motiveringen att detta ”inte vore förenligt med den världsvida och förpliktande teologiska övertygelsen och bestämmelserna”. Dessutom belastar frågan den inomkyrkliga dialogen, anser Langendörfer.

De tyska katolikernas centralkommitté har förklarat att ett öppnande av diakonämbetet för kvinnor är ”nödvändig”. Den katolska kyrkan måste på det hela taget ”ta betydande steg i riktning mot ett rättvist förhållande mellan män och kvinnor”, heter det i ett dokument som bär titeln ”För ett partnermässig samverkan mellan kvinnor och män i Kyrkan”. 129 deltagare röstade för dokumentet, 16 emot och 6 lade ner sina röster.

Kathpress 2011-11-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En diskussion har blossat upp mellan biskopar och lekfolk angående kvinnliga diakoner. Vid sin ”höstkonferens” som De tyska katolikernas centralkommitté höll i Bonn i fredags, den 18 november, krävde man att diakonämbetet skulle öppnas för kvinnor. Huvudargumentet är att många kvinnor är engagerade i det diakonala arbetet. De tyska biskoparna säger dock ”nej” till detta. Sekreteraren i den tyska biskopskonferensen, pater Hans Langendörfer, tillbakavisade kravet med motiveringen att detta ”inte vore förenligt med den världsvida och förpliktande teologiska övertygelsen och bestämmelserna”. Dessutom belastar frågan den inomkyrkliga dialogen, anser Langendörfer.

De tyska katolikernas centralkommitté har förklarat att ett öppnande av diakonämbetet för kvinnor är ”nödvändig”. Den katolska kyrkan måste på det hela taget ”ta betydande steg i riktning mot ett rättvist förhållande mellan män och kvinnor”, heter det i ett dokument som bär titeln ”För ett partnermässig samverkan mellan kvinnor och män i Kyrkan”. 129 deltagare röstade för dokumentet, 16 emot och 6 lade ner sina röster.

Kathpress 2011-11-19