Tyska biskopar: militärt ingripande i Irak möjligt

De katolska biskoparna i Tyskland framhåller att det under vissa omständigheter kan det vara rättfärdigt att gripa in militärt mot terrorgruppen ”Islamiska Staten” (ISIS) och att leverera vapen till dem som bekämpar den. Biskoparna manar också till humanitära insatser för flyktingar och hotade minoriteter i Irak. Samtidigt varnar de för fördomar mot islam. Å andra sidan måste ”den överväldigande majoriteten av muslimer, som är fredsälskande, ställa sig frågan vilka de faktorer är i den egna religionsgemenskapen, som har gett upphov till den fasansfulla utvecklingen.

”Militära åtgärder, och dit hör även leveranser av vapen till stridande grupper, får emellertid aldrig bli en självklar, icke ifrågasatt metod i freds- och säkerhetspolitiken,” förklarar biskoparna i samband med ett rådsmöte i Würzburg. ”Sådana åtgärder kan dock inte uteslutas i särskilda situationer, ifall inga andra – och fredliga – handlingsalternativ föreligger för att förhindra utplåning av hela folkgrupper och svåra kränkningar av mänskliga rättigheter.”

Biskoparna påminner i detta sammanhang om staters lagstadgade plikt att aktivt ingripa mot folkmord. Det finns den så kallade skyldigheten att beskydda (responsibility to protect) för att avvärja svåra förbrytelser, som hotar många människors liv. Dessa ingripanden svarar mot den katolska lära om den rättfärdiga freden.

Vad gäller islam förklarar biskoparna att de helt entydigt ”tar avstånd från alla dem som framställer islam som en till sitt väsen våldsbenägen religion. Islam och ISIS är inte samma sak.” Men egentligen pågår i den muslimska världen en många gånger hetsig och skoningslös kamp om tolkningen av den egna religionen. Med rätta pekar man på att de flesta offren i konflikten är muslimer. ”Här krävs särskilt att muslimska religions- och statsledare tar ställning.”

Med tanke på situationen för de kristna och jesidiska minoriteterna kräver biskoparna ett stopp på terrorn och fördrivningarna. ”Till följd av tvångskonvertering, fördrivning och mord hotas den kristna och den jesidiska trosgemenskapen av utplåning inom de områden som kontrolleras av terrormilisen.”

Offren för katastroferna i Mellanöstern behöver omedelbart humanitärt stöd, manar biskopskonferensen. Inte bara stater utan också varje enskild medborgare kan hjälpa till genom gåvor eller en beredskap att ta emot flyktingar.

Kathpress 2014-08-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De katolska biskoparna i Tyskland framhåller att det under vissa omständigheter kan det vara rättfärdigt att gripa in militärt mot terrorgruppen ”Islamiska Staten” (ISIS) och att leverera vapen till dem som bekämpar den. Biskoparna manar också till humanitära insatser för flyktingar och hotade minoriteter i Irak. Samtidigt varnar de för fördomar mot islam. Å andra sidan måste ”den överväldigande majoriteten av muslimer, som är fredsälskande, ställa sig frågan vilka de faktorer är i den egna religionsgemenskapen, som har gett upphov till den fasansfulla utvecklingen.

”Militära åtgärder, och dit hör även leveranser av vapen till stridande grupper, får emellertid aldrig bli en självklar, icke ifrågasatt metod i freds- och säkerhetspolitiken,” förklarar biskoparna i samband med ett rådsmöte i Würzburg. ”Sådana åtgärder kan dock inte uteslutas i särskilda situationer, ifall inga andra – och fredliga – handlingsalternativ föreligger för att förhindra utplåning av hela folkgrupper och svåra kränkningar av mänskliga rättigheter.”

Biskoparna påminner i detta sammanhang om staters lagstadgade plikt att aktivt ingripa mot folkmord. Det finns den så kallade skyldigheten att beskydda (responsibility to protect) för att avvärja svåra förbrytelser, som hotar många människors liv. Dessa ingripanden svarar mot den katolska lära om den rättfärdiga freden.

Vad gäller islam förklarar biskoparna att de helt entydigt ”tar avstånd från alla dem som framställer islam som en till sitt väsen våldsbenägen religion. Islam och ISIS är inte samma sak.” Men egentligen pågår i den muslimska världen en många gånger hetsig och skoningslös kamp om tolkningen av den egna religionen. Med rätta pekar man på att de flesta offren i konflikten är muslimer. ”Här krävs särskilt att muslimska religions- och statsledare tar ställning.”

Med tanke på situationen för de kristna och jesidiska minoriteterna kräver biskoparna ett stopp på terrorn och fördrivningarna. ”Till följd av tvångskonvertering, fördrivning och mord hotas den kristna och den jesidiska trosgemenskapen av utplåning inom de områden som kontrolleras av terrormilisen.”

Offren för katastroferna i Mellanöstern behöver omedelbart humanitärt stöd, manar biskopskonferensen. Inte bara stater utan också varje enskild medborgare kan hjälpa till genom gåvor eller en beredskap att ta emot flyktingar.

Kathpress 2014-08-25