Tyska staten ökar anslagen till reformationsminnet

Den tyska förbundsregeringen ställer ytterligare 1,7 miljoner euro till förfogande för reformationsminnet. Kulturminister Monika Grütters meddelade i fredags i Berlin att hon ger pengarna från sitt anslag till ytterligare 24 projekt inom ramen för lutherdecenniet.

Därtill hör utställningar i Braunschweig och Celle, som 2017 skall belysa vad som utmärker reformationen i norra Tyskland, vidare en rad med åtgärder från de evangeliska akademierna i samarbete med det federala centret för politisk bildning och kulturministern om vad reformationen betyder i dag.

Från 2011 till 2017 understödjer Tyskland kulturprojekt och sanering av historiska platser med sammanlagt 42 miljoner euro, som årligen utbetalas i två omgångar. För nästa omgång kan ansökningar sändas in till den 31 mars 2016.

Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Martin Luther anslog teserna på Wittenbergs slottskyrka. Händelsen betraktas som reformationens utgångspunkt och protestantismens födelse, något som också har haft inflytande på många sociala och kulturella utvecklingar. Detta är också grunden för förbundsregeringens starka engagemang – tillsammans md kyrkor, förbundsländer och kommuner – i att aktivt medverka till att utforma högtidlighållandet av reformationen.

Kathpress 2015-12-04