Tyskland: ärkebiskop manar regeringen till kamp mot extremism

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Heliga stolens ambassadör i Tyskland, ärkebiskop Nikola Eterovic har uppmanat förbundsregeringen i Berlin att ”bekämpa varje form av extremism”. Det gäller att framdeles förhindra ”tragiska händelser såsom mordet på regeringspresidenten i Kassel Walter Lübcke” sade den apostoliske nuntien på tisdagen i Meseberg enligt manuset till det tal han i egenskap av doyen höll med anledning av förbundskansler Angela Merkels årliga mottaging för den diplomatiska kåren.

”Därför måste varje form av intolerans och våld, liksom antisemitism, kristendoms- och islamofobi ryckas upp med rötterna”, manade ärkebiskopen. För att uppnå detta måste ”alla sociala politiska och religiösa krafter samarbeta”.

Eterovic tackade den tyska regeringen för dess insatser för freden i världen. Ett konkret bevis är ”de 3 100 manliga och kvinnliga soldater, 190 poliser, män som kvinnor, som deltar i olika fredsbevarande insatser”. Ett av de grundläggande vilkoren för stabilisering av freden är respekten för internationell rätt, liksom att hålla bestående överenskommelser enligt den latinska devisen: Pacta sunt servanda– fördrag skall hållas. ”Ensidiga beslut, framför allt sådana som genomdrivs med våld, förorsakar många skador, inte minst på det multilaterala planet, särskilt i en mer och mer globaliserad värld”, manade ärkebiskopen.

Följderna av våld och krig är bland andra destabilisering av grannländer eller hela regioner, liksom även migration. ”Därför är det tvingande nödvändigt att få till stånd politiska lösningar för dessa länder till förmån för hela regioner”. Det skulle få positiva konsekvenser för de europeiska länderna, såtillvida att man bättre skulle kunna kontrollera flyktingströmmarna och människohandeln och därmed hindra tragedierna med på många döda i Medelhavet. Eterovic beklagade att 2 275 personer omkommit på Medelhavet enbart under 2018, enligt uppgift från FN:s flyktingorgan UNHCR.

Nuntien tackade också förbundsregeringen för dess konkretisering av en ”Marshallplan för Afrika”, i syfte att åstadkomma heltäckande lösningar för hela kontinenten. ”Vårt tack gäller också kampen mot uppvärmningen av jorden på såväl det tyska som det europeiska och globala planet.”

Kathpress 2019-07-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Heliga stolens ambassadör i Tyskland, ärkebiskop Nikola Eterovic har uppmanat förbundsregeringen i Berlin att ”bekämpa varje form av extremism”. Det gäller att framdeles förhindra ”tragiska händelser såsom mordet på regeringspresidenten i Kassel Walter Lübcke” sade den apostoliske nuntien på tisdagen i Meseberg enligt manuset till det tal han i egenskap av doyen höll med anledning av förbundskansler Angela Merkels årliga mottaging för den diplomatiska kåren.

”Därför måste varje form av intolerans och våld, liksom antisemitism, kristendoms- och islamofobi ryckas upp med rötterna”, manade ärkebiskopen. För att uppnå detta måste ”alla sociala politiska och religiösa krafter samarbeta”.

Eterovic tackade den tyska regeringen för dess insatser för freden i världen. Ett konkret bevis är ”de 3 100 manliga och kvinnliga soldater, 190 poliser, män som kvinnor, som deltar i olika fredsbevarande insatser”. Ett av de grundläggande vilkoren för stabilisering av freden är respekten för internationell rätt, liksom att hålla bestående överenskommelser enligt den latinska devisen: Pacta sunt servanda– fördrag skall hållas. ”Ensidiga beslut, framför allt sådana som genomdrivs med våld, förorsakar många skador, inte minst på det multilaterala planet, särskilt i en mer och mer globaliserad värld”, manade ärkebiskopen.

Följderna av våld och krig är bland andra destabilisering av grannländer eller hela regioner, liksom även migration. ”Därför är det tvingande nödvändigt att få till stånd politiska lösningar för dessa länder till förmån för hela regioner”. Det skulle få positiva konsekvenser för de europeiska länderna, såtillvida att man bättre skulle kunna kontrollera flyktingströmmarna och människohandeln och därmed hindra tragedierna med på många döda i Medelhavet. Eterovic beklagade att 2 275 personer omkommit på Medelhavet enbart under 2018, enligt uppgift från FN:s flyktingorgan UNHCR.

Nuntien tackade också förbundsregeringen för dess konkretisering av en ”Marshallplan för Afrika”, i syfte att åstadkomma heltäckande lösningar för hela kontinenten. ”Vårt tack gäller också kampen mot uppvärmningen av jorden på såväl det tyska som det europeiska och globala planet.”

Kathpress 2019-07-09

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)