Ukraina: Franciskus och Kirills deklaration är svårtolkad

maxresdefaultMötet på Kuba mellan påven Franciskus och patriarken Kirill har utlöst besvikelse och bestörtning hos de troende i den grekisk-katolska kyrkan i Ukraina, enligt ett uttalande av hjälpbiskop Bohdan Dzyurakh till den katolska hjälporganisationen Renovabis. Liknande stämningar har en lokal representant för nyhetsportalen Kathweb mött.

Det är framför allt de begrepp de båda kyrkoledarna använt i sin gemensamma förklaring rörande situationen i östra Ukraina som gjort den ukrainska befolkningen upprörd, enligt hjälpbiskop Bohdan Dzyurakh. Folk har tyckt sig se likheter med ordvändningarna i den ryska propagandan. ”Om man betänker att Ukraina efter den ’Värdiga revolutionen’, som redan den krävde många offer blev angripet av Ryssland, varvid många människor i landets östra delar dödats och plågas av den ryska militären i landets östra del, är upprördheten i samhället begriplig”, enligt biskopen.

När man blir ställd på samma plan som angriparen vållar det smärta. Biskopens kommentar: ”Påven Franciskus har stor auktoritet i vårt samhälle, varför varje oklart ord kan leda till att de troende känner sig missförstådda, eller till och med förrådda. Sådana röster har också hörts på sistone.”

Katolikerna i östkyrkan blev överraskade av att man i den gemensamma förklaringen från påven och patriarken betecknades som ”kyrklig gemenskap” och inte som kyrka i ordets fulla bemärkelse. ”Man ger oss visserligen rätten att existera, men försöker samtidigt begränsa eller göra vår verksamhet omöjlig”, menar Dzyurakh. Även andra frågor kan väckas vid en genomläsning och lämnas öppna. ”Hur skall vi till exempel förstå uppmaningen ’att inte vara delaktiga i motsättningarna i östra Ukraina’? Betyder det att våra präster inte skulle få bistå människorna i konfliktområdet? Eller att våra kaplaner inte längre skulle få bedriva själavård?”

Vasyl Kolodtjin, en präst i den grekisk-katolska kyrkan i Svartahavsmetropolen Odessa bekräftade för Kathpress om förstämningen hos den ukrainska befolkningen, men ville inte uttala sig ytterligare i ämnet. ”När en general fattar vissa beslut och begår vissa handlingar, då ankommer det inte på de meniga soldaterna att fälla omdömen om dem”, löd den lapidariska kommentaren från prästen angående påvens initiativ att träffa patriarken Kirill. Men han trodde ändå att påven Franciskus var noga underrättad om situationen i Ukraina.

En romersk-katolsk präst, Piotr Rosotjacki, som också verkar i Odessa, hyste förståelse för besvikelsen hos den ukrainska befolkningen. Människorna hade väntat sig att påven skulle ha hållit en tydligare kurs gentemot Moskvapatriarken, för att få honom att starkare distansera sig från den ryske presidenten Putin och uttala sig kraftfullare för ett slut på kriget och därmed den ryska aggressionen i Ukraina. […]

Situationen för den grekisk-katolska kyrkan på Krim och i den ockuperade Donbassregioen är svår berättade biskop Dzyurakh vidare: ”Redan på våren 2014 har många av våra troende lämnat halvön Krim på grund av den ryska ockupationen. Det var för farligt för dem att vistas där. Samma situation ser vi på ockuperat område i östra Ukraina.” […]

Kommande lördag skall påven ta emot medlemmarna i den ukrainska grekisk-katolska kyrkans ständiga synod, som denna vecka avhåller sin plenarförsamling i Rom.

Kathpress 2016-03-02