Ukraina: katolska biskopar gratulerar ortodox primas

Ukrainas romersk-katolska biskopskonferens (Conferentia episcoporum Ucrainae) gratulerade under tisdagen biskopen av Vysjhorod, Epifanij Dumenko, som valdes till som metropolit för den ortodoxa nationella kyrkan inom det ekumeniska patriarkatet vid försoningskonciliet i Kiev, till dennes nya ämbete. I lyckönskningarna till konciliets val uttryckte CEU med sin ordförande, Bronislav Bernacki vidare glädje över ”försoningskonciliets framgångsrika avslutning” inom den ukrainska ortodoxin. ”Jag hoppas på ett fruktbart och vänskapligt samarbete mellan våra kyrkor till gagn för Guds verk”, sade biskop Bernacki.

Biskop Epifanij Dumenko.
Foto: Wikipedia.

Grundandet av den nationella kyrkan ägde rum under veckoslutet i Kiev med stöd från den ekumeniska patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios I, och president Petro Porosjenko. Den nya nationella kyrkan bildades av två kyrkor som skilts från Moskvapatriarkatet. Ukraina vill därigenom tydligare avgränsa sig gentemot Ryssland på det religiösa området. Den rysk-ortodoxa kyrkan och regeringen i Moskva har protesterat mot detta och anklagar Kiev för att förfölja den Moskvatrogna kyrkan i Ukraina.

På samma sätt som CEU ser den påvetrogna ukrainska grekisk-katolska kyrkan (UGKK) positivt på grundandet av den ortodoxa nationella kyrkan. ”Vi gläder oss över att den nya kyrkliga strukturen till sist ger de redan verksamma biskoparna och de bredvid oss boende troende möjligheterna att utveckla sitt kyrkliga liv fullt ut”, sade sekreteraren för UGKK:s biskopskonferens, hjälpbiskopen Bohdan Dziurah, till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. Den nya nationella kyrkan kan själv besluta om och underhålla sina relationer, inte bara inom landet utan även i förhållande till andra ortodoxa kyrkor. ”Vad gäller våra bilaterala relationer, har vi hittills haft ett bra samarbete”, säger Dziurah om de icke-Moskvatrogna kyrkornas hittillsvarande verksamhet. UGKK hoppas att relationerna ska fortsätta att utveckla sig i en konstruktiv och respektfull anda.

Patriarken bekräftar autokefali den 6 januari

Med tanke på de internationella och interkonfessionella omständigheterna står Epifanij enligt den grekisk-katolske biskopen inför svåra utmaningar: ”Det handlar ju om ett helt nytta sätt att vara kyrka – och inte bara en del av Moskvapatriarkatet eller en gemenskap isolerad från alla andra ortodoxa kyrkor, utan som en kyrklig realitet, integrerad i världsortodoxin.”

Enligt Dzjurahs bedömning kommer Epifanij som ett första steg att bilda en ny ledningsgrupp. Detta bör ske efter det att kyrkan den 6 januari av patriark Bartholomaios officiellt erkänts som självständig (autokefal).

Blandade reaktioner

Den Moskvatrogna ukrainska kyrkan betonar att ”ingenting har förändrats” genom ”schismatikernas sammanslagning”. Hon förblir ”den sanna Kristi kyrka i Ukraina”, heter det i uttalande från ledningsgruppen efter ett extra sammanträde i måndags. Samtidigt riktas skarp kritik mot det ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel: ”Dess beteende har redan lett till en situation där möjligheten till att återställa den ortodoxa enheten i Ukraina under lång tid, kanske för alltid, har blockerats.”

USA:s regering har samtidigt uttryckt sin uppskattning av grundandet av den nationella kyrkan och kallat det ”ett historiskt ögonblick för Ukraina”. ”Förenta staterna gratulerar metropolit Epiphanius till att ha blivit vald till överhuvud för den ortodoxa kyrkan i Ukraina”, meddelade USA:s utrikesministerium under måndagskvällen (lokal tid). Washington stöder religionsfrihet för alla ukrainare, oberoende av om de kommer att ansluta sig till den nya kyrkan eller inte.

Ungefär 27 miljoner av Ukrainas 42 miljoner invånare bekänner till ortodoxin. Cirka 1,5 bekänner sig till den romersk-katolska kyrkan. Den med Rom förbundna grekisk-katolska kyrkan (UGKK) har betydligt fler medlemmar.

Kathpress 2018-12-19