Ukrainsk biskop tacksam för Europas specialkollekt

Borys_GudziakDen katolska kyrkan i Ukraina förbereder sig på fördelningen av den kollekt över hela Europa som påven Franciskus uppmanat till. Minst 1,5 miljoner människor kommer att få del av kollekten, som tas upp nu på söndag, sade den ukrainske grekisk-katolske biskopen av Paris, Boris Gudziak, under torsdagen till Kathpress i Rom. Vid fördelandet kommer religionstillhörigheten inte att spela någon roll, enligt biskopen, som är ansvarig för de grekisk-ukrainska katolikerna i Frankrike, Schweiz, Belgien och Luxemburg.

I stridsområdena i östra Ukraina saknas enligt honom framför allt medicin, livsmedel och kläder. Till detta kommer även nöden bland landets internflyktingar. ”Det rör sig om den största humanitära krisen i Ukraina sedan andra världskriget” Specialkollekten betecknar Gudziak som en betydelsefull materiell hjälp, men också som ett moraliskt stöd. ”Det är viktigt för ukrainarna att veta att de inte är ensamma.” Förutom konkret stöd behöver landet också framför allt en insats för freden.

Kardinalstatssekreterare Pietro Parolin i Vatikanen skickade i början av veckan ett brev till den nationella biskopskonferensen, i vilket han informerade om användandet av kollekten. Franciskus uppmanade i början av april till en särskild insamling. En specialkommission från Vatikanen ska undersöka nödsituationen på plats. Beslut om den konkreta medelstilldelningen till humanitära uppgifter fattas av det påvliga rådet Cor Unum. Enligt Parolin kommer påven själv att stödja aktionen med en ”avsevärd summa pengar”.

Enligt Vatikanen ska omkring 9 000 människor ha dödats sedan konflikten bröt ut under våren 2014. Mer en halv miljon människor är i skriande behov av livsmedel. Strider fortsätter trots den formella vapenvilan i september 2015.

Kathpress 2016-04-21