Undersökning om religionens inblandning i politiken i USA

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Många amerikaner anser att sammanblandningen av religion och politik har gått för långt. I helgen offentliggjordes en opinionsundersökning utförd av ”Pew Research Centers”, som visar att 38 procent av USA:s medborgare anser att religiösa frågor tar alltför stor plats i politiken och att politiker alltför ofta framhäver sin religiösa tro. Dessa siffror är de högsta som registrerats sedan opinionsinstitutet började ställa denna fråga för elva år sedan.

Vid undersökningen i mars 2012 tillfrågades 1 503 personer över 18 år. Knappa 18 procent angav ingen egen religiös tillhörighet medan mer än 50 procent bekände sig till den protestantiskt kristna tron.

Enligt undersökningen finns det största stödet för en sammankoppling mellan religion och politik hos vita evangeliskt kristna. I denna grupp anser endast 14 procent att religion alltför ofta kommer på tal i politiken. De som är mest avvisande till en sammanblandning är konfessionslösa medborgare och av dem anser ungefär två tredjedelar att det är överflödig att motivera sin politiska hållning utifrån en religiös tro.

Resultat av undersökningen visar också på stora skillnader beroende av politisk tillhörighet. Bland demokratiska väljare menar 52 procent att religion spelar en alltför stor roll i politiken medan det bland dem som röstar republikanskt bara är 27 procent som har den åsikten. I den republikanska gruppen önskar dessutom 40 procent att religionen skulle spela en större roll. För båda dessa politiska grupperingar gäller emellertid att under de senaste elva åren har det blivit betydligt fler som vill ha mindre religiös inblandning i politiken.

Fler än hälften av de tillfrågade (54 procent) anser att kyrkor och andra religlösa gemenskaper skall vara återhållsamma med ställningstagande i politiska dagsfrågor. Och 23 procent menar att USA:s administration är ”ovänligt” inställd till religion. Däremot har 39 procent uppfattningen att den nuvarande regeringen är ”vänligt” inställd.

Kathpress 2012-04-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Många amerikaner anser att sammanblandningen av religion och politik har gått för långt. I helgen offentliggjordes en opinionsundersökning utförd av ”Pew Research Centers”, som visar att 38 procent av USA:s medborgare anser att religiösa frågor tar alltför stor plats i politiken och att politiker alltför ofta framhäver sin religiösa tro. Dessa siffror är de högsta som registrerats sedan opinionsinstitutet började ställa denna fråga för elva år sedan.

Vid undersökningen i mars 2012 tillfrågades 1 503 personer över 18 år. Knappa 18 procent angav ingen egen religiös tillhörighet medan mer än 50 procent bekände sig till den protestantiskt kristna tron.

Enligt undersökningen finns det största stödet för en sammankoppling mellan religion och politik hos vita evangeliskt kristna. I denna grupp anser endast 14 procent att religion alltför ofta kommer på tal i politiken. De som är mest avvisande till en sammanblandning är konfessionslösa medborgare och av dem anser ungefär två tredjedelar att det är överflödig att motivera sin politiska hållning utifrån en religiös tro.

Resultat av undersökningen visar också på stora skillnader beroende av politisk tillhörighet. Bland demokratiska väljare menar 52 procent att religion spelar en alltför stor roll i politiken medan det bland dem som röstar republikanskt bara är 27 procent som har den åsikten. I den republikanska gruppen önskar dessutom 40 procent att religionen skulle spela en större roll. För båda dessa politiska grupperingar gäller emellertid att under de senaste elva åren har det blivit betydligt fler som vill ha mindre religiös inblandning i politiken.

Fler än hälften av de tillfrågade (54 procent) anser att kyrkor och andra religlösa gemenskaper skall vara återhållsamma med ställningstagande i politiska dagsfrågor. Och 23 procent menar att USA:s administration är ”ovänligt” inställd till religion. Däremot har 39 procent uppfattningen att den nuvarande regeringen är ”vänligt” inställd.

Kathpress 2012-04-16