Ungdomskatekesen Youcat översatt till 72 språk

25 år efter publiceringen av den katolska vuxenkatekesen [www.katekesen.se] är också dess för sex år sedan presenterade utgåva på ungdomsspråk, Youcat, en försäljningssuccé. Den 304 sidor illustrerade boken i frågor och svar som utgivits av den österrikiska biskopskonferensen har redan kommit ut på 72 språk med en totalupplaga på över sju miljoner, varav en halv miljon på tyska. Efter en ungdomsbibel av stiftelsen Youcat och en ungdomsanpassad formulering av den kyrkliga socialläran, Docat, ligger nästa projekt, Kidscat, redan i startgroparna.

Särprägeln och styrkan i den i gult inbundna Youcat ligger i dess olika språkversioner, vars bilder och vittnesbörd har anpassats till respektive land och kultur. De senaste utgåvorna har t ex framtagits för det franskspråkiga Kongo och Afrikas portugisiskspråkiga länder, ”alltid med citat från människor, som är av betydelse i Afrika”, som Clara Steber från Youcat-stiftelsen förklarade i tyska Königstein i tisdags. Nya översättningar finns också på små språk som Suaheli, Malagasy och Urdu, en utgåva på Farsi blir snart tryckt.

Youcat lanseras på alla kontinenter, framför allt av ungdomarna själva: ”De unga använder boken till evangelisation, de beger sig till församlingarna och leder så andra närmare till tron”, berättade Steber. I flera tyskspråkiga stift hade det bildats grupper som regelbundet träffades för att läsa Youcat ”enligt principen att frågan först läses, sedan diskuterar man svaret, ger det och först därefter läser man kyrkan svar”, förklarade Clara Steber. Det i jämförelse med katekesen enklare språket och den lättare, humoristiska framställningen gör att också många vuxna tar till Youcat, inte minst i dopförberedelsen.

Uppslaget till Youcat framkom i Wien 2005, när en moder framförde kritik mot att det då nyligen framlagda kompendiet på katekesen var så svårförståeligt. Följden blev att det under medverkan av kardinal Christoph Schönborn bildades ett team i Tyskland, som under intensivt deltagande av ungdomar utarbetade frågor till en ungdomskatekes. Boken offentliggjordes slutligen vid världsungdomsdagen 2011 med ett förord av påven Benedictus XVI. Den sedan dess emeriterade påven uppmanande där de unga, att de skulle känna sin tro ”lika exakt som en IT-specialist driftssystemet i en dator” och förstå den ”som en god musiker förstår sitt musikstycke”.

Sociallära för ungdomar

Till följd av framgången med Youcat har projektet med trosförmedling på ungdomsspråk fortsatt: oktober 2016 kom ”Docat”, som ger denna åldersgrupp en översättning av den katolska socialläran med impulser till konkret socialt engagemang. Nu bidrog påven Franciskus med förordet: ”Jag önskar mig en miljon unga kristna, ja en hel generation, som för sin samtid är en sociallära på två ben”, skrev han där programmatiskt. Boken i sitt blå band har anspråket att ge impulser till ”vad kristna skall göra”.

Docat – namnet är sammansatt av engelskans to do (att göra) och ”katekes” – innehåller på 320 sidor efter påvens förord tolv kapitel om de väsentliga elementen av socialläran. Det finns 328 frågor och svar, passande bibelställen liksom citat av påven, författare och skådespelare. Boken finns redan på 30 språk och har en medföljande smartphone-app. I Österrike delades den i våras ut till de 5 000 frivilliga i ungdomssocialaktionen ”72 timmar utan kompromiss”.

Barnkatekes kommer

Steber bekräftade att det under kommande år skall publiceras en barnversion i traditionen från Youcat och Docat. Texten till Kidscat är under medverkan av föräldrar, pedagoger och barn redan färdig och prövas nu av den österrikiska biskopskonferensen, som liksom när det gäller föregångarna är utgivare. Målgruppen är barn mellan åtta och tolv år, först och främst i åldern för sin första kommunion, betonade Steber. På sin facebook-sida inbjuder Youcat-stiftelsen till att sända in foton för den nya boken.

Kathpress 2017-10-10

Såväl Youcat som Docat finns översatta till svenska, utgivna på Catholica förlag, se denna länk