Ungdomssymposium i Krakow i oktober 2020

Katolska kyrkan inbjuder till ett fyra dagar långt europeiskt ungdomssymposium i Krakow i oktober år 2020. Vid mötet kommer man att behandla intryck från ungdomssynoden i höstas, och även Världsungdomsdagarna i Panama sistlidna januari står på dagordningen, meddelade på tisdagen Rådet för de europeiska biskopskonferenserna (CCEE). Vidare kommer man att ta upp konsekvenserna av påvens skrivelse efter ungdomssynoden. Detta dokument kommer att offentliggöras den 25 mars.

Krakow. Foto: Wikimedia Commons.

Tiden för ungdomssymposiet i Krakow lär medvetet ha valts, då det har gått 100 år sedan påve Johannes Paulus II:s födelseår, och symposiet avslutas vid dennes festdag den 22 oktober. (Johannes Paulus II var påve under åren 1978–2005.) Vid mötet kommer unga kristna, representanter för kyrkan och andra specialister från hela Europa att delta.

Förra veckan samlades i Rom ungefär 50 representanter för ungdoms- och studentsjälavård. Även då överlade man om de första följderna av Världsbiskopssynoden på temat ungdom, som hade hållits i Vatikanen 3–28 oktober 2018. Centrala ämnen var de former och möjligheter som man kan finna för att ledsaga ungdomar när dessa ska fatta viktiga beslut i livet.

Vatikanen planerar dessutom för tiden 18–22 juni ett internationellt ungdomsforum, som uppföljare till ungdomssynoden. Där kommer representanter för biskopskonferenserna, ordnar samt kyrkliga föreningar och rörelser att deltaga, meddelades vid början av året av arrangören, Vatikanens dikasterium [avdelning, ö.a.] för lekfolk, familj och liv.

Kathpress 2019-03-12