Unik orientalisk praxis i Venedig

I början av biskopssynoden om äktenskap och familj har debatten om äktenskapets oupplöslighet fått ett historiskt bidrag i den italienska tidskriften Civiltà Cattolica. Jesuitpater Giancarlo Pani visar där att konciliet i Trento (1545–1563), som definierade äktenskapets oupplöslighet, tillät ett regionalt begränsat undantag.

Enligt Pani utverkade republiken Venedigs företrädare på konciliet 1563 att det för kristna på dess territorium, som stod under latinska biskopar men följde orientaliska riter, fanns möjlighet att efter skilsmässa få en andra vigsel enligt orientalisk rit. Detta gällde framför allt Grekland, Kreta och Cypern. Enligt detta skulle män ha möjlighet till en andra vigsel om deras hustru varit otrogen. Argumentet för detta var att det annars skulle bli oro i den östliga delen av republiken.

Förslaget att efter ortodox förebild ge kyrklig välsignelse åt omgifta har till mångas förvåning fått en plats i biskopssynodens arbetsmaterial. I detta dokument upptas också förbehåll och avvisande ställningstaganden. Författaren, som undervisar i kyrkohistoria vid det romerska universitetet La Sapienza, hänvisar till att inget tidigare koncilium har fördömt omgifte. Venetianernas krav skall ha antagits med en majoritet av 97 mot 80 röster. Konciliet har därefter avstått från att fördöma orientalisk praxis. Författaren påpekar att de som förespråkade detta undantag därmed inte ville ifrågasätta äktenskapets oupplöslighet.

Kathpress 2014-10-05

Artikeln av Giancarlo Pani i Civiltà Cattolica, 4 okt 2014 Quaderno N°3943, kan läsas på italienska via denna länk här