Urbefolkningars rättigheter och livsmiljöer behöver skyddas

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biståndsorganisation vädjar på världsdagen för urbefolkningar (den 9 augusti): Kampen för urbefolkningarnas rättigheter i Latinamerika ligger också i en global klimatpolitiks intresse.

Biståndsorganisationen Jugend Eine Welt [Ungdom en värld] har efterlyst bättre skydd för urbefolkningar. ”Urbefolkningars rättigheter och livsmiljöer ignoreras och inskränks i allt högre grad i många länder, främst på grund av ekonomiska intressen” betonade verkställande direktör Reinhard Heiserer i samband med den internationella dagen för urbefolkningar (den 9 augusti) i en sändning. Minnesdagen, som infördes av FN 1994, är avsedd att uppmärksamma bristen på erkännande av urbefolkningarnas rättigheter samt de klagomål som fortfarande råder på många ställen på grund av förtryck, exploatering och diskriminering.

”Det handlar särskilt om att respektera och skydda dessa människors livsmiljöer och att de får ha något att säga till om i beslut om bevarande eller exploatering av naturresurser som finns där”, säger Heiserer. Enligt FN:s uppskattningar tillhör cirka 370 miljoner människor världen över en av de cirka 5 000 urbefolkningar som lever i ett 90-tal länder.

”Vi får inte lämna urbefolkningarna ensamma i sitt engagemang för en miljö som fortfarande är värd att leva i för dem och deras barn; deras rättigheter bör inte bara skyddas bättre, utan för genomförandet av dessa rättigheter behöver de också vårt aktiva stöd”, kräver Heiserer. Ytterst ligger detta också i den globala klimatpolitikens intresse, som bland annat vill förhindra en fullständig skövling av regnskogar.

Engagemang i Ecuador

I ett kvarts sekel har Jugend Eine Welt varit aktiv i till exempel Ecuador, där protester nyligen hölls, varav några var våldsamma, mot den prekära sociala situationen för stora delar av befolkningen. För närvarande drivs ett projekt där för att skydda den inhemska gruppen Siekopai i provinsen Sucumbios, förklarade Heiserer. Många lever under fattigdomsgränsen och påverkas av de negativa konsekvenserna av oljeproduktion, gruvdrift och avskogning. Bland annat planeras nu återplantering av skog och ett inträde i handel med utsläppsrätter av koldioxid. Den lokala partnern är Grupo Social – Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio – en stiftelse med social, ideell och ekumenisk inriktning, som främst stöder ursprungsbefolkningar och människor på landsbygden i deras ansträngningar att få tillgång till utbildning, ekonomiska resurser, jobb, produktmarknadsföring och miljöskydd.

Kathpress 2022-08-08

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Biståndsorganisation vädjar på världsdagen för urbefolkningar (den 9 augusti): Kampen för urbefolkningarnas rättigheter i Latinamerika ligger också i en global klimatpolitiks intresse.

Biståndsorganisationen Jugend Eine Welt [Ungdom en värld] har efterlyst bättre skydd för urbefolkningar. ”Urbefolkningars rättigheter och livsmiljöer ignoreras och inskränks i allt högre grad i många länder, främst på grund av ekonomiska intressen” betonade verkställande direktör Reinhard Heiserer i samband med den internationella dagen för urbefolkningar (den 9 augusti) i en sändning. Minnesdagen, som infördes av FN 1994, är avsedd att uppmärksamma bristen på erkännande av urbefolkningarnas rättigheter samt de klagomål som fortfarande råder på många ställen på grund av förtryck, exploatering och diskriminering.

”Det handlar särskilt om att respektera och skydda dessa människors livsmiljöer och att de får ha något att säga till om i beslut om bevarande eller exploatering av naturresurser som finns där”, säger Heiserer. Enligt FN:s uppskattningar tillhör cirka 370 miljoner människor världen över en av de cirka 5 000 urbefolkningar som lever i ett 90-tal länder.

”Vi får inte lämna urbefolkningarna ensamma i sitt engagemang för en miljö som fortfarande är värd att leva i för dem och deras barn; deras rättigheter bör inte bara skyddas bättre, utan för genomförandet av dessa rättigheter behöver de också vårt aktiva stöd”, kräver Heiserer. Ytterst ligger detta också i den globala klimatpolitikens intresse, som bland annat vill förhindra en fullständig skövling av regnskogar.

Engagemang i Ecuador

I ett kvarts sekel har Jugend Eine Welt varit aktiv i till exempel Ecuador, där protester nyligen hölls, varav några var våldsamma, mot den prekära sociala situationen för stora delar av befolkningen. För närvarande drivs ett projekt där för att skydda den inhemska gruppen Siekopai i provinsen Sucumbios, förklarade Heiserer. Många lever under fattigdomsgränsen och påverkas av de negativa konsekvenserna av oljeproduktion, gruvdrift och avskogning. Bland annat planeras nu återplantering av skog och ett inträde i handel med utsläppsrätter av koldioxid. Den lokala partnern är Grupo Social – Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio – en stiftelse med social, ideell och ekumenisk inriktning, som främst stöder ursprungsbefolkningar och människor på landsbygden i deras ansträngningar att få tillgång till utbildning, ekonomiska resurser, jobb, produktmarknadsföring och miljöskydd.

Kathpress 2022-08-08

Detta är en nyhetstext.