US-amerikanska katolikers stöd för Obama och Romney jämnt fördelat

Enligt en opinionsundersökning som offentliggjordes i måndags, utförd av Public Religion Research Institute, är US-amerikanska katolikers stöd för president Barack Obama och utmanaren Mitt Romney i princip jämnt fördelat. Enligt rapporten ”The 2012 American Values Survey: How Catholics and the Religiously Unaffiliated Will Shape the 2012 Election and Beyond”,  konstaterades att 49 procent stöder president Obama och 47 procent stöder Romney.

Man fann också att: ”Latinamerikanska katoliker är mer benägna än vita katoliker att ha en positiv inställning till president Barack Obama (70 procent mot 48 procent), medan vita katoliker är mer benägna än spansktalande katoliker att ha en positiv bild av guvernör Mitt Romney (54 procent jämfört med 27 procent).”

Jeff Field, informationschef för Communications for the Catholic League for Religious and Civil Rights, sade till The Christian Post, att resultaten inte gjorde någon åtskillnad mellan icke-praktiserande katoliker och praktiserande katoliker. ”Många som för länge sedan lämnat kyrkan identifierar sig fortfarande som katoliker även om de inte längre praktiserar sin tro”, sade Field. ”Detta faktum gör det svårt när de klumpas ihop med praktsisernade katoliker /…/ De som inte längre praktiserar sin tro, men ändå identifierar sig som katoliker tenderar att vara mer sekulära, därmed blir deras stöd för den demokratiska kandidaten större.”

Field tror inte att detta var första gången som en undersökning om katolikers politiska sympatier tampades med denna fråga, som han beskrev till Christian Post som en ”undersökningsmardröm”, att kartlägga politiska åsikter hos katoliker. ”PRRI-studien, såväl som andra studier, behandlar denna fråga rörande osäkerheten bland ”katolska” väljare. Förra veckan i en annan undersökning var det Romney som ledde mot presidenten med några procent”, sade Field. ”Praktiserande katoliker röstade på McCain 2008, trots att president Obama vann den allmänna katolska omröstningen, samma katoliker identifiera sig med Romney i detta val.”

Vid klassificeringen av katoliker, fokuserade PRRI-studien på frågor om vita katoliker kontra den allmänna katolska befolkningen och katoliker som deltog i gudstjänst ofta (en gång i veckan eller mer) jämfört katoliker som deltog i gudstjänster mindre ofta (en gång i månaden eller mindre). ”Katolska” väljares preferenser delades med frekvensen av kyrkobesök. Katolska väljare som går kyrkan varje vecka eller mer stöder Romney över Obama (59 procent mot 37 procent). Katolska väljare som deltar i kyrkans gudstjänster en gång i månaden eller mindre var en spegelbild av katolska väljare som besöker kyrkan oftare, ungefär 6 av 10 (59 procent) rapporterade att de stöder Obama, medan 35 procent sade att de stöder Romney”, enligt  rapporten.

Undersökningen byggde på 3003 tvåspråkiga (spanska och engelska) telefonintervjuer  och genomfördes mellan 13 september och 30 september 2012. Felmarginalen var +/- 2 procent.

Ett annat resultat från undersökningen var att sannolikheten är låg, att US-amerikaner som är inte har bundit sig vid en särskild religion eller som är mindre religiösa, alls kommer att rösta i kommande val.

Michael Gryboski/ Christian Post

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt en opinionsundersökning som offentliggjordes i måndags, utförd av Public Religion Research Institute, är US-amerikanska katolikers stöd för president Barack Obama och utmanaren Mitt Romney i princip jämnt fördelat. Enligt rapporten ”The 2012 American Values Survey: How Catholics and the Religiously Unaffiliated Will Shape the 2012 Election and Beyond”,  konstaterades att 49 procent stöder president Obama och 47 procent stöder Romney.

Man fann också att: ”Latinamerikanska katoliker är mer benägna än vita katoliker att ha en positiv inställning till president Barack Obama (70 procent mot 48 procent), medan vita katoliker är mer benägna än spansktalande katoliker att ha en positiv bild av guvernör Mitt Romney (54 procent jämfört med 27 procent).”

Jeff Field, informationschef för Communications for the Catholic League for Religious and Civil Rights, sade till The Christian Post, att resultaten inte gjorde någon åtskillnad mellan icke-praktiserande katoliker och praktiserande katoliker. ”Många som för länge sedan lämnat kyrkan identifierar sig fortfarande som katoliker även om de inte längre praktiserar sin tro”, sade Field. ”Detta faktum gör det svårt när de klumpas ihop med praktsisernade katoliker /…/ De som inte längre praktiserar sin tro, men ändå identifierar sig som katoliker tenderar att vara mer sekulära, därmed blir deras stöd för den demokratiska kandidaten större.”

Field tror inte att detta var första gången som en undersökning om katolikers politiska sympatier tampades med denna fråga, som han beskrev till Christian Post som en ”undersökningsmardröm”, att kartlägga politiska åsikter hos katoliker. ”PRRI-studien, såväl som andra studier, behandlar denna fråga rörande osäkerheten bland ”katolska” väljare. Förra veckan i en annan undersökning var det Romney som ledde mot presidenten med några procent”, sade Field. ”Praktiserande katoliker röstade på McCain 2008, trots att president Obama vann den allmänna katolska omröstningen, samma katoliker identifiera sig med Romney i detta val.”

Vid klassificeringen av katoliker, fokuserade PRRI-studien på frågor om vita katoliker kontra den allmänna katolska befolkningen och katoliker som deltog i gudstjänst ofta (en gång i veckan eller mer) jämfört katoliker som deltog i gudstjänster mindre ofta (en gång i månaden eller mindre). ”Katolska” väljares preferenser delades med frekvensen av kyrkobesök. Katolska väljare som går kyrkan varje vecka eller mer stöder Romney över Obama (59 procent mot 37 procent). Katolska väljare som deltar i kyrkans gudstjänster en gång i månaden eller mindre var en spegelbild av katolska väljare som besöker kyrkan oftare, ungefär 6 av 10 (59 procent) rapporterade att de stöder Obama, medan 35 procent sade att de stöder Romney”, enligt  rapporten.

Undersökningen byggde på 3003 tvåspråkiga (spanska och engelska) telefonintervjuer  och genomfördes mellan 13 september och 30 september 2012. Felmarginalen var +/- 2 procent.

Ett annat resultat från undersökningen var att sannolikheten är låg, att US-amerikaner som är inte har bundit sig vid en särskild religion eller som är mindre religiösa, alls kommer att rösta i kommande val.

Michael Gryboski/ Christian Post