USA-biskopar fjärmar sig från präst som kritiserat påven

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

USA:s katolska biskopskonferens meddelade i slutet av veckan att kapucinbrodern Thomas Weinandy har avgått som rådgivare till biskopskonferensens doktrinära kommitté efter att ha offentliggjort ett brev med stark kritik mot påven Franciskus.

”Efter att ha talat med biskopskonferensens generalsekreterare idag har pater Weinandy avgått från sin position i kommittén med omedelbar verkan”, uppgav biskoparna i ett uttalande. ”Arbetet i kommittén sker som stöd för, och i effektiv kollegialitet med, den Helige fadern och kyrkan i USA”, tillade de och försäkrade pater Weinandy om förbön när hans tjänst nu avslutas.

I ett separat uttalande menade kardinal Daniel DiNardo av Galveston-Houston, ordförande i biskopskonferensen, att han ansåg att pater Weinandys brev inte varit tillräckligt hänsynsfullt mot påven. ”Som biskopar erkänner vi behovet av en ärlig och ödmjuk diskussion om teologiska och pastorala frågor. Vi måste emellertid komma ihåg S:t Ignatius av Loyolas förutsättning i hans andliga övningar: det vill säga att en god kristen bör vara mer angelägen om att tolka en annans uttalande fördelaktigt än att fördöma det. Desto mer bör detta tillämpas på vår Helige faders undervisning.”

Avgången är en konsekvens av att pater Weinandy tidigare i veckan offentliggjorde ett brev, avsänt i somras, till påven Franciskus där han hävdade att många katoliker håller på att förlora förtroendet för Franciskus pontifikat utifrån vad Weinandy tycker vara en ”växande oro” och ”förvirring” genom riktlinjer som han upplever som ”avsiktligt mångtydiga” i synnerhet rörande den apostoliska uppmaningen Amoris laetitia om familjen från 2016. Han kritiserade också en del av påvens biskopsutnämningar.

Catholic Herald, 2017-11-02

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

USA:s katolska biskopskonferens meddelade i slutet av veckan att kapucinbrodern Thomas Weinandy har avgått som rådgivare till biskopskonferensens doktrinära kommitté efter att ha offentliggjort ett brev med stark kritik mot påven Franciskus.

”Efter att ha talat med biskopskonferensens generalsekreterare idag har pater Weinandy avgått från sin position i kommittén med omedelbar verkan”, uppgav biskoparna i ett uttalande. ”Arbetet i kommittén sker som stöd för, och i effektiv kollegialitet med, den Helige fadern och kyrkan i USA”, tillade de och försäkrade pater Weinandy om förbön när hans tjänst nu avslutas.

I ett separat uttalande menade kardinal Daniel DiNardo av Galveston-Houston, ordförande i biskopskonferensen, att han ansåg att pater Weinandys brev inte varit tillräckligt hänsynsfullt mot påven. ”Som biskopar erkänner vi behovet av en ärlig och ödmjuk diskussion om teologiska och pastorala frågor. Vi måste emellertid komma ihåg S:t Ignatius av Loyolas förutsättning i hans andliga övningar: det vill säga att en god kristen bör vara mer angelägen om att tolka en annans uttalande fördelaktigt än att fördöma det. Desto mer bör detta tillämpas på vår Helige faders undervisning.”

Avgången är en konsekvens av att pater Weinandy tidigare i veckan offentliggjorde ett brev, avsänt i somras, till påven Franciskus där han hävdade att många katoliker håller på att förlora förtroendet för Franciskus pontifikat utifrån vad Weinandy tycker vara en ”växande oro” och ”förvirring” genom riktlinjer som han upplever som ”avsiktligt mångtydiga” i synnerhet rörande den apostoliska uppmaningen Amoris laetitia om familjen från 2016. Han kritiserade också en del av påvens biskopsutnämningar.

Catholic Herald, 2017-11-02