USA-biskopar kritiserar mottagningsstopp för flyktingar i Texas

De katolska biskoparna i Texas är kritiska mot etableringsstoppet för asylsökande i den amerikanska delstaten. Guvernör Greg Abotts beslut förra fredagen är ”djupt nedslående” och ”illa genomtänkt”, heter det i ett gemensamt uttalande. Människor som flyr ifrån förföljelse, blir på så sätt ”förvägrade att med bidra med sina gåvor och talanger i vår stat”. Det är en mycket viktig aspekt av den kristna tron att hälsa dem välkomna och bry sig om dem.

Biskoparna kräver att den republikanske senatorn omprövar och tar tillbaka sitt beslut. Abott är den förste av de 53 delstaternas guvernörer som inte längre vill ta emot asylsökande, trots att lagstiftningen medger det. Biskopen av Fort Worth, Michael Olson, påpekar att dessa flyktingar ”har gått igenom den av president Donald Trump godkända mottagningsprocessen”.

USA:s president har begränsat det totala antalet asylsökande som får komma in i landet under budgetåret till 18 000. Det är mindre än en femtedel så många asylsökande som under hans företrädare Barack Obama togs i emot i USA.

Den sakkunnige vid USA:s biskopskonferens, Ashely Feasley, säger att Abotts beslut för Texas del innebär att dörren till ett första mottagande är stängd. Men en senare förflyttning inom USA kommer att vara möjlig även i fortsättningen.

Kathpress 2020-01-14