USA: Kyrkan går in i migrationsdebatten

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska kyrkan har gått in i den aktuella debatten angående en eventuell legalisering av de invandrare som i dag lever illegalt i USA. Dessa invandrare kommer huvudsakligen från Mexiko och Latinamerika och eftersom majoriteten av dem är katoliker, handlar debatten också om ”framtiden för kyrkan och den katolska befolkningen”. Så säger ärkebiskopen av Los Angeles, José H. Gómez, som också leder biskopskommissionen för migrationsfrågor. Enligt Gómez kommer en majoritet av de 84 000 barn, som årligen föds i Los Angeles, från ”spansktalande invandrarfamiljer och andra etniska minoriteter”.

Av de elva miljoner invandrare, som i dag lever illegalt i USA, skulle enligt ett aktuellt lagförslag åtta miljoner kunna få medborgarskap. Ett utskott i den amerikanska kongressen har uppskattat att om reformen genomförs kommer ungefär trefjärdedelar av de illegala invandrarna att uppfylla villkoren för att bli medborgare i USA.

Förslaget att underlätta legaliseringsprocessen för dem som i dag lever illegalt i USA har godtagits av USA:s senat men tillsvidare stoppats i representanthuset av en republikansk majoritet.

Biskop av Sioux City, Walker Nickless, har kritiserat den ”ociviliserade och inhumana” nivå på vilken diskussions har förts. Han reagerar bland annat på ett uttalande, som fällts av en katolsk representant för delstaten Iowa i kongressen, enligt vilken migranterna har ”benmuskler stora som vattenmeloner”, eftersom de vandrat genom öknen och smugglat narkotika. Nickless manar meningsmotståndare i migrationsdebatten att bevara en respekt för människans värde samt respektera henne som ett Guds barn.

Kathpress 2013-07-30

Se även ”Catholic Educators Push Immigration Bill”, The New York Times 2013-07-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska kyrkan har gått in i den aktuella debatten angående en eventuell legalisering av de invandrare som i dag lever illegalt i USA. Dessa invandrare kommer huvudsakligen från Mexiko och Latinamerika och eftersom majoriteten av dem är katoliker, handlar debatten också om ”framtiden för kyrkan och den katolska befolkningen”. Så säger ärkebiskopen av Los Angeles, José H. Gómez, som också leder biskopskommissionen för migrationsfrågor. Enligt Gómez kommer en majoritet av de 84 000 barn, som årligen föds i Los Angeles, från ”spansktalande invandrarfamiljer och andra etniska minoriteter”.

Av de elva miljoner invandrare, som i dag lever illegalt i USA, skulle enligt ett aktuellt lagförslag åtta miljoner kunna få medborgarskap. Ett utskott i den amerikanska kongressen har uppskattat att om reformen genomförs kommer ungefär trefjärdedelar av de illegala invandrarna att uppfylla villkoren för att bli medborgare i USA.

Förslaget att underlätta legaliseringsprocessen för dem som i dag lever illegalt i USA har godtagits av USA:s senat men tillsvidare stoppats i representanthuset av en republikansk majoritet.

Biskop av Sioux City, Walker Nickless, har kritiserat den ”ociviliserade och inhumana” nivå på vilken diskussions har förts. Han reagerar bland annat på ett uttalande, som fällts av en katolsk representant för delstaten Iowa i kongressen, enligt vilken migranterna har ”benmuskler stora som vattenmeloner”, eftersom de vandrat genom öknen och smugglat narkotika. Nickless manar meningsmotståndare i migrationsdebatten att bevara en respekt för människans värde samt respektera henne som ett Guds barn.

Kathpress 2013-07-30

Se även ”Catholic Educators Push Immigration Bill”, The New York Times 2013-07-19