USA-politiker kräver redovisade abortkostnader

75 amerikanska kongressledamöter har i ett brev till Obama-administrationen i december understrukit att finansieringen av aborter, som med president Obamas sjukvårdsreform (”Obama Care”) nu blir ett obligatoriskt offentligt åtagande, måste redovisas tydligt och separat i försäkringsavgifterna på det sätt som tidigare utlovats. Brevet är föranlett av ett nytt förslag till regler för genomförande av sjukvårdsreformen, vilket administrationen nyligen har presenterat.

”Kostnaderna för att täcka aborter måste särredovisas. Emellertid ignorerar det nu liggande förslaget fräckt lagens ursprungliga krav eftersom det medger att abortkostnaden kan bakas in i den allmänna försäkringsavgiften utan att specificeras på notan”, skriver kongressledamöterna i sitt brev till hälsovårdsminister Sylvia Burwell [bilden].

När lagen om sjukvårdsreformen antogs syftade kravet på separat redovisning av abortkostnader till att dämpa oron hos dem som av samvetsskäl inte vill medfinansiera aborter via sina enskilda avgifter till den gemensamma sjukvårdsfinansieringen. Enligt reformen måste det finnas minst en försäkringslösning som inte täcker abortkostnader i det utbud av offentligt finansierad sjukvård som varje delstat ska tillhandahålla.

I september fann en från den federala regeringen oberoende granskning att fem delstater inte erbjuder några andra offentliga försäkringar än sådana i vilka abortfinansiering ingår. En statlig granskning fastslog därtill att många försäkringsgivare inte redovisar abortkostnader separat så som krävs i lagen (där formuleringen är att kostnaderna för aborter ska ”hållas isär” från andra behandlingskostnader).

”I motsats till lagen tillåter de nu föreslagna tillämpningsreglerna att försäkringsavgifterna kan samlas in utan specifikation. Därtill sägs uttryckligt att avgiftsinsamlingen inte behöver specificera premierna för icke-förväntade aborter för att följa lagens krav”, skriver kongressledamöterna vidare.

Den republikanske representanthusledamoten Chris Smith, ordförande i kongressens tvärpolitiska pro-life-grupp, ser den bristande verkställigheten av lagstiftningens ursprungliga ambition som en av flera löftesavvikelser från Obama-administrationens sida i genomförandet av sjukvårdsreformen: ”President Obamas högtidliga löfte att inte finansiera aborter på begäran fortsätter att brytas utan att något händer. Men försäkringstagarna har rätt att veta.”

Catholic News Agency (CNA) 2014-12-26