USA:s biskopar kritiserar Trumps Mellanösternplan

USA:s biskopskonferens menar att president Donald Trumps plan för Mellanöstern inte är ägnad att lösa konflikten mellan israeler och palestinier. Enligt vad den katolska nyhetssajten CNS rapporterade under onsdagen kräver ordföranden för utskottet för rättvisa och fred, biskop David Malloy i ett brev till USA:s utrikesminister Mike Pompeo i stället ett stöd för direkta samtal mellan de båda sidorna.

Principiellt förtjänar planen att ”tas på allvar”, heter det i skrivelsen, som erkänner USA:s ”betydande roll” inom lösningen av konflikten mellan Israel och palestinierna, samtidigt som den betonar att de nödvändiga förutsättningarna för Mellanösternplanen inte föreligger.

Biskop Malloy påminner i sin skrivelse om Heliga stolens uppfattning, som uttryckligen förordar en tvåstatslösning. Båda sidor skulle därigenom erkänna varandras legitimitet. Israel har rätt till att få leva i fred och säkerhet, samtidigt som det är legitimt för det palestinska folket att sträva efter erkännande och respekt.

Trumps 180 sidor långa Mellanösternplan, som lades fram i slutet av januari, har även stött på kritik från de katolska biskoparna i Heliga landet. Planen kommer inte att lösa något utan endast förorsaka starkare spänningar och mer våld, hette det i ett uttalande från katolska representanter under förra veckan. Kritik mot president Trumps plan för lösning av den israelisk-palestinska konflikten har också kommit från den maronitiske kardinal-patriarken Béchara Boutros Raï, som betecknat planen som ett ”tecken på hat, krig och förtryck”.

Enligt planen skulle Israel få behålla alla bosättningar, som byggts efter sexdagarskriget 1967. Dessutom skulle israelisk rätt gälla i delar av den till största delen palestinska Västbanken.

Kathpress 2020-02-06