USA:s biskopar talar utmaningar och dialog med president Trump

Att konkret söka upp och hjälpa människor i nöd står i fokus för de amerikanska katolska biskoparna i deras planering för kommande år, liksom en ”respektfull dialog” med den tillträdande Trump-administrationen. Detta sade ordföranden i USA:s katolska biskopskonferens, ärkebiskopen av Louisville, Joseph Kurtz, när han i måndags talade inför biskopskonferensens generalförsamling i Baltimore i delstaten Maryland.

”Förenade med påven Franciskus är vi trygga och hoppfulla när vi rekapitulerar Jesus ord: vad du har gjort för någon av dessa mina minsta, det har du gjort för mig”, sade ärkebiskopen vidare. ”Oavsett om det handlar om skyddet av det ofödda barnet och dess mor eller av en migrantfamilj som söker en bättre framtid här, är det vår uppgift att inte tänka på bara oss själva utan på det gemensamma goda. Det är med entusiasm som vi tar oss an den uppgiften och också går in i en respektfull dialog med president Trump och den nyvalda kongressen.”

Denna dialog, menade ärkebiskop Kurtz, syftar till ”konkreta handlingar”. Han kritiserade den gångna valkampanjen för att ha präglats av en ”hittills inte skådad brist på hövlighet” liksom ”ren hätskhet”, men underströk att ”vi alla nu är skyldiga att gå vidare med respekt för dem som har blivit förtroendevalda”. Han beskrev den amerikanska katolska kyrkans strategi som att söka ”det gemensamma goda baserat på sanningen och kärleken, utan att tvinga på någon någonting men genom att outtröttligt stå upp och tala för det”.

Ärkebiskopen uppmanade sedan sina biskopskollegor att förstärka insatserna för att nå ut till sjuka och döende, gravida mödrar, familjer som flytt tillsammans med sina barn liksom fattiga familjer i landets innerstäder som behöver möjligheter att bygga en bättre tillvaro och ”inte spekulationer om vad deras etniska bakgrund betyder”. Han uppmanade biskoparna att också nå ut till alla människor som vill ”tjäna andra med trons integritet” för att bidra till att bygga en starkare anda av tillit i de lokala gemenskaperna, liksom att vara öppna för ”tecken på hopp från oväntat håll”.

Bland de utmaningar som nu möter kyrkan nämnde ärkebiskop Kurtz också ”enheten i sanning och kärlek inom vår kyrka när vi outtröttligt förkunnar Jesus Kristus glada budskap, för att dra alla till Kristus och vandra gemensamt med alla till omvändelsen till Kristus”. Han framhöll där vikten av att biskoparna uppmärksammar och lyssnar på varandra och kommer ihåg att också de utgör en ”familj, en gemenskap, communio, av själasörjare”. Precis som man i en familj ”vill finnas där för varandra som en förutsättning för att kunna finnas för andra, måste också vi göra det”. Om inte, varnade han, ”kommer vår själavårdsförmåga att vara ytlig och kortlivad”. Han avslutade med att påminna om att det kristna hoppet inte är avlägset och fromt utan ”grundat i realiteten om hur Guds nåd verkar mitt i alla förändringar”.

Catholic News Agency, 2016-11-14