USA:s Högsta domstol avslår hjälp till katolsk adoptionsbyrå

USA:s Högsta domstol vägrade i ett utslag förra veckan att förmå staden Philadelphias myndigheter att återuppta samarbetet med den katolska adoptionsbyrån Catholic Social Services (CSS) för adoptioner och fosterhemsplacering av barn. Detta efter att CSS tidigare i år hade överklagat ett beslut av kommunen i Philadelphia att avbryta samarbetet med CSS på grund av att byrån inte förmedlar adoptioner och fosterhemsbarn till samkönade par. Överklagandet var en begäran att Högsta domstolen ska ålägga kommunen att fortsätta samarbeta med CSS under tiden som de egentliga rättsprocesserna, som till att börja med inte äger rum i landets högsta domstol utan i lägre och delstatliga instanser, äger rum.

Utslaget förklarar inte varför domstolen inte tillmötesgick CSS begäran men det noterar att tre domare ville stödja begäran. Ett beslut som hade krävt stöd från fem av de normalt nio domarna. Just nu består domstolen enbart av åtta domare, eftersom förhör pågår i USA:s senat om godkännande av president Trumps nominering till efterträdare av den tidigare i år pensionerade Anthony Kennedy.

Under 2017 fosterhemsplacerade CSS nära 300 barn och hjälpte på andra sätt mer än 2 200 socialt utsatta barn i Philadelphiaområdet. Inget samkönat par har heller ansökt om att få vara fosterhem via CSS eftersom det finns andra byråer i staden som accepterar samkönade par som adoptiv- och fosterföräldrar.

I klagan till Högsta domstolen har CSS hävdat att man med stor sannolikhet kommer att få lägga ner hela sitt program för hjälp åt utsatta barn om man inte får hjälpa kommunen med fosterhemsplaceringar så som man hittills gjort. Philadelphia kommuns vägran att fortsätta arbeta med CSS kommer mitt i en fosterhemskris i staden. I samband med uppsägningen av samarbetet med CSS annonserade kommunen efter ytterligare 300 fosterhemsplatser.

Kommunen i Philadelphia är inte den enda stad i USA som vägrat arbeta med katolska organisationer i fråga om adoptioner och fosterhemsplaceringar. I staden Buffalo upphörde katolska organisationer nyligen med allt arbete med adoptioner och fosterhem på grund av nya lokala regler som ville tvinga dem att bryta mot den egna religiösa övertygelsen. Katolska välgörenhetsgrupper i Buffalo har arbetat med adoptioner och fosterhem i nära hundra år innan de nya reglerna trädde i kraft.

Catholic News Agency, 2018-08-30