USA:s högsta domstol säger att bagare får bestämma över egna bröllopstårtor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

USA:s högsta domstol beslutade under måndagen med röstsiffrorna 7-2 att en bagare i Colorado 2012 hade rätt att tacka nej till förfrågan att leverera bröllopstårtor till en samkönad bröllopsfest. Domen anses bli en milstolpe för lagtolkningen i andra fall som handlar om religions- och samvetsfrihet i landet.

I juli 2012 tillfrågades Colorado-baserade bageriet Masterpiece Cakeshops ägare Jack Phillips om han kunde leverera bröllopstårtor till två män som skulle ingå samkönat äktenskap. Phillips förklarade då för paret att han inte levererade produkter till evenemang som samkönade bröllopsfester eftersom det skulle stå i strid med hans kristna tro. Han tillade att han av samma anledning alltid avböjde levererandet av tårtor till andra typer av evenemang som han inte ville stödja, som exempelvis svensexor, Halloweenfester, skilsmässofester och tillställningar med uttalade ateistiska budskap och syften.

Det samkönade paret i fråga lämnade då in ett formellt klagomål mot bageriet för diskriminering hos Colorados statliga medborgarrättskommission. Kommissionen beordrade Phillips att i fortsättningen leverera tårtor till samkönade bröllop och dömde honom dessutom till att genomgå statlig utbildning i anti-diskriminering. Kommissionens ordförande Diann Rice karaktäriserade Phillips hållning som detsamma som att stödja Förintelsen och slaveriet.

Organisationen Alliance Defending Freedom tog sig an Phillips fall för att driva process å hans vägnar i domstolssystemet. Han förlorade först i en förvaltningsdomstol 2013 som slog fast att delstaten Colorado hade rätt att avgöra när en medborgares rätt till samvetsfrihet och yttrandefrihet på ett olagligt sätt inkräktar på andra medborgares rättigheter. Fallet gick sedan vidare till två andra delstatliga domstolar som också dömde mot Phillips. Slutligen vägrade Colorados högsta domstol att ens ta upp fallet. Därefter överklagades fallet till USA:s federala högsta domstol som förra året gav prövningstillstånd.

Under hela processen från 2012 fram till idag har Phillips fått betala ett högt pris för viljan att värna sin frihet och det han menar var grunden för att han startade sitt bageri, nämligen att tjäna Gud mer än mammon som han själv uttryckt det. Han har förlorat mer än 40 procent av intäkterna och mer än hälften av sina anställda, och därutöver tagit emot åtskilliga hotfulla telefonsamtal och även dödshot.

Advokaterna från Alliance Defending Freedom har argumenterat att den amerikanska konstitutionens första tillägg om yttrandefriheten i detta fall skyddar Phillips frihet som hantverkare. ”Lika lite som staten genom medborgarrättskommissionen kan framtvinga Phillips hantverk, lika liten kan staten undertrycka det”, säger organisationen efter segern i högsta domstolen och tillägger att eventuella konflikter mellan Phillips frihet som hantverkare och hans kunder måste lösas av medborgarna själva och inte av staten.

Utslaget bedöms få mycket stor betydelse genom att det avgör religionsfrihetens räckvidd i synnerhet i relation till den federala högsta domstolens utslag 2013 att omdefiniera äktenskapsbegreppet till att också innefatta samkönade par. Många florister, fotografer och andra bröllopsleverantörer har därefter dragit på sig stämningar för påstådd diskriminering när de av samvetsskäl har avböjt att leverera produkter och tjänster till samkönade ceremonier.

USA:s katolska biskopskonferens har också tillsammans med flera andra katolska organisationer i landet formulerat en gemensam inlaga för Phillips rättsprocesser, där man bland annat har framhållit att det i fallet står ”betydligt mer på spel än bara huruvida Jack Phillips måste baka en tårta eller inte” då det istället ”handlar om friheten att leva enligt ens egen trosuppfattning i den egna vardagen och genom att göra så främja utbredningen av det gemensamma goda”.

Catholic News Agency, 2018-06-04

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

USA:s högsta domstol beslutade under måndagen med röstsiffrorna 7-2 att en bagare i Colorado 2012 hade rätt att tacka nej till förfrågan att leverera bröllopstårtor till en samkönad bröllopsfest. Domen anses bli en milstolpe för lagtolkningen i andra fall som handlar om religions- och samvetsfrihet i landet.

I juli 2012 tillfrågades Colorado-baserade bageriet Masterpiece Cakeshops ägare Jack Phillips om han kunde leverera bröllopstårtor till två män som skulle ingå samkönat äktenskap. Phillips förklarade då för paret att han inte levererade produkter till evenemang som samkönade bröllopsfester eftersom det skulle stå i strid med hans kristna tro. Han tillade att han av samma anledning alltid avböjde levererandet av tårtor till andra typer av evenemang som han inte ville stödja, som exempelvis svensexor, Halloweenfester, skilsmässofester och tillställningar med uttalade ateistiska budskap och syften.

Det samkönade paret i fråga lämnade då in ett formellt klagomål mot bageriet för diskriminering hos Colorados statliga medborgarrättskommission. Kommissionen beordrade Phillips att i fortsättningen leverera tårtor till samkönade bröllop och dömde honom dessutom till att genomgå statlig utbildning i anti-diskriminering. Kommissionens ordförande Diann Rice karaktäriserade Phillips hållning som detsamma som att stödja Förintelsen och slaveriet.

Organisationen Alliance Defending Freedom tog sig an Phillips fall för att driva process å hans vägnar i domstolssystemet. Han förlorade först i en förvaltningsdomstol 2013 som slog fast att delstaten Colorado hade rätt att avgöra när en medborgares rätt till samvetsfrihet och yttrandefrihet på ett olagligt sätt inkräktar på andra medborgares rättigheter. Fallet gick sedan vidare till två andra delstatliga domstolar som också dömde mot Phillips. Slutligen vägrade Colorados högsta domstol att ens ta upp fallet. Därefter överklagades fallet till USA:s federala högsta domstol som förra året gav prövningstillstånd.

Under hela processen från 2012 fram till idag har Phillips fått betala ett högt pris för viljan att värna sin frihet och det han menar var grunden för att han startade sitt bageri, nämligen att tjäna Gud mer än mammon som han själv uttryckt det. Han har förlorat mer än 40 procent av intäkterna och mer än hälften av sina anställda, och därutöver tagit emot åtskilliga hotfulla telefonsamtal och även dödshot.

Advokaterna från Alliance Defending Freedom har argumenterat att den amerikanska konstitutionens första tillägg om yttrandefriheten i detta fall skyddar Phillips frihet som hantverkare. ”Lika lite som staten genom medborgarrättskommissionen kan framtvinga Phillips hantverk, lika liten kan staten undertrycka det”, säger organisationen efter segern i högsta domstolen och tillägger att eventuella konflikter mellan Phillips frihet som hantverkare och hans kunder måste lösas av medborgarna själva och inte av staten.

Utslaget bedöms få mycket stor betydelse genom att det avgör religionsfrihetens räckvidd i synnerhet i relation till den federala högsta domstolens utslag 2013 att omdefiniera äktenskapsbegreppet till att också innefatta samkönade par. Många florister, fotografer och andra bröllopsleverantörer har därefter dragit på sig stämningar för påstådd diskriminering när de av samvetsskäl har avböjt att leverera produkter och tjänster till samkönade ceremonier.

USA:s katolska biskopskonferens har också tillsammans med flera andra katolska organisationer i landet formulerat en gemensam inlaga för Phillips rättsprocesser, där man bland annat har framhållit att det i fallet står ”betydligt mer på spel än bara huruvida Jack Phillips måste baka en tårta eller inte” då det istället ”handlar om friheten att leva enligt ens egen trosuppfattning i den egna vardagen och genom att göra så främja utbredningen av det gemensamma goda”.

Catholic News Agency, 2018-06-04