USA:s vicepresident Mike Pence träffade påven

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Fredagen den 24 januari träffade USA:s vicepresident Mike Pence påven Franciskus i Vatikanen i en dryg timmes lång privat audiens. I en tv-sänd intervju för den amerikanska, katolska kanalen EWTN och dess nyhetsmagasin News Nightly efteråt berättade vicepresidenten vad han och den helige fadern hade samtalat om.

I intervjun betonade Pence hur det varit en särskild ära att träffa påven samtidigt som hundratusentals amerikaner, en stor del av dem katoliker, samlades för den årliga pro-life-demonstrationen i USA:s huvudstad Washington DC. Pence underströk betydelsen av påvens engagemang för det mänskliga livets helgd från befruktningen till den naturliga döden, liksom av de amerikanska katolska biskoparnas beslutsamhet att fortsätta låta pro-life-frågorna vara en central del av den katolska kyrkans sociala arbete i landet.

Pence noterade med särskild stor glädje hur katolska ungdomar utgör en viktig del av den amerikanska pro-life-rörelsen. För frågan om eutanasi som nu blir alltmer debatterad menar Pence att den katolska kyrkans engagemang kommer vara lika avgörande. I mötet med påven framhöll Pence att den nuvarande amerikanska administrationen kommer att vilja fortsätta samarbeta med Heliga stolen i pro-life-frågor på nationell och internationell nivå, och han hade särskilt framhållit att president Donald Trumps medverkan, som förste amerikanske president, vid demonstrationen i Washington DC skulle ses som ett tecken på det.

I övrigt berättade vicepresidenten i intervjun att samtalet med påven hade berört Mellanöstern och inte minst de kristna minoriteternas trängda situation där. Påven hade enligt Pence betonat vikten av att värna religionsfriheten för kristna och andra minoriteter, och vicepresidenten hade lyft fram de amerikanska insatserna att tillsammans med olika kristna hjälporganisationer bidra till återuppbyggandet av de områden som terrorgruppen IS nu har tvingats lämna i Irak och Syrien.

Situationen i Venezuela berördes också, där vicepresident Pence betonade att han velat lyssna till påven Franciskus insikter som en ”son av Sydamerika” om hur ett land som en gång var ett av de mest välmående i regionen nu präglas av en ”tragedi” av fattigdom och kris. Även här sade Pence att han försäkrat om de amerikanska myndigheternas vilja till samarbete med den katolska kyrkans insatser både för att lindra nöd och för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. För det senare är kyrkan en ”konsekvent och modig röst”, enligt Pence.

Vid mötes berördes också frågan om hotet från antisemitismen i olika delar av världen, genom exempelvis attacker mot synagogor och andra judiska sammanhang, en fråga där Franciskus har varit mycket engagerad på senare tid. Pence lyfte här fram anklagelserna mot ärkefienden Iran om att stödja spridningen av antisemitisk propaganda i världen, bland annat förnekelse av Förintelsen. Han sade att påven och han varit överens om att det är ett ”moraliskt imperativ” att bekämpa och fördöma all form av antisemitism.

Catholic News Agency, 2020-01-24

Detta är en nyhetstext.

Originalet går att läsa här.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Fredagen den 24 januari träffade USA:s vicepresident Mike Pence påven Franciskus i Vatikanen i en dryg timmes lång privat audiens. I en tv-sänd intervju för den amerikanska, katolska kanalen EWTN och dess nyhetsmagasin News Nightly efteråt berättade vicepresidenten vad han och den helige fadern hade samtalat om.

I intervjun betonade Pence hur det varit en särskild ära att träffa påven samtidigt som hundratusentals amerikaner, en stor del av dem katoliker, samlades för den årliga pro-life-demonstrationen i USA:s huvudstad Washington DC. Pence underströk betydelsen av påvens engagemang för det mänskliga livets helgd från befruktningen till den naturliga döden, liksom av de amerikanska katolska biskoparnas beslutsamhet att fortsätta låta pro-life-frågorna vara en central del av den katolska kyrkans sociala arbete i landet.

Pence noterade med särskild stor glädje hur katolska ungdomar utgör en viktig del av den amerikanska pro-life-rörelsen. För frågan om eutanasi som nu blir alltmer debatterad menar Pence att den katolska kyrkans engagemang kommer vara lika avgörande. I mötet med påven framhöll Pence att den nuvarande amerikanska administrationen kommer att vilja fortsätta samarbeta med Heliga stolen i pro-life-frågor på nationell och internationell nivå, och han hade särskilt framhållit att president Donald Trumps medverkan, som förste amerikanske president, vid demonstrationen i Washington DC skulle ses som ett tecken på det.

I övrigt berättade vicepresidenten i intervjun att samtalet med påven hade berört Mellanöstern och inte minst de kristna minoriteternas trängda situation där. Påven hade enligt Pence betonat vikten av att värna religionsfriheten för kristna och andra minoriteter, och vicepresidenten hade lyft fram de amerikanska insatserna att tillsammans med olika kristna hjälporganisationer bidra till återuppbyggandet av de områden som terrorgruppen IS nu har tvingats lämna i Irak och Syrien.

Situationen i Venezuela berördes också, där vicepresident Pence betonade att han velat lyssna till påven Franciskus insikter som en ”son av Sydamerika” om hur ett land som en gång var ett av de mest välmående i regionen nu präglas av en ”tragedi” av fattigdom och kris. Även här sade Pence att han försäkrat om de amerikanska myndigheternas vilja till samarbete med den katolska kyrkans insatser både för att lindra nöd och för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. För det senare är kyrkan en ”konsekvent och modig röst”, enligt Pence.

Vid mötes berördes också frågan om hotet från antisemitismen i olika delar av världen, genom exempelvis attacker mot synagogor och andra judiska sammanhang, en fråga där Franciskus har varit mycket engagerad på senare tid. Pence lyfte här fram anklagelserna mot ärkefienden Iran om att stödja spridningen av antisemitisk propaganda i världen, bland annat förnekelse av Förintelsen. Han sade att påven och han varit överens om att det är ett ”moraliskt imperativ” att bekämpa och fördöma all form av antisemitism.

Catholic News Agency, 2020-01-24

Detta är en nyhetstext.

Originalet går att läsa här.