Utbildning med huvudet, hjärtat och händerna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har träffat styrelsen för Notre Dame University som är beläget i den amerikanska delstaten Indiana. Han bjuder in katolska lärare att hjälpa eleverna att nå sina drömmar genom intellektuellt rigorös, trosfylld utbildning.

”Detta är hemligheten med utbildning: att vi tänker vad vi känner och gör; att vi känner vad vi tänker och gör; och att vi gör det vi känner och tänker.” Påven Franciskus gav en sammanfattning av sin vision av lärarnas uppdrag när han på torsdagen i Vatikanen träffade presidenten och styrelsen för Notre Dame-universitetet i Indiana.

När påven talade till de män och kvinnor som var ansvariga för universitetet för ”Fighting Irish” (de atletiska lagen som representerar University of Notre Dame) reflekterade han ingående över vad han kallar ”utbildningens tre språk: huvudet, hjärtat och händerna”. Dessa tre delar av den mänskliga personen, sa han, utgör kärnan i katolsk utbildning och dess mål att hjälpa unga människor att nå mognad och fullständighet.

Intellektuella förmågor

Påven Franciskus uttryckte att katolska universitet, som Notre Dame, utför studier och forskning för att främja kunskap, ofta med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. ”Dessa utbildningssträvanden som utförs av katolska institutioner”, sade han, ”är grundade på den fasta övertygelsen om den inneboende harmonin mellan tro och förnuft, från vilken det kristna budskapets relevans för alla områden av det personliga och sociala livet härrör.”

Påven bjöd in Notre Dames lärare att hjälpa eleverna att utveckla sitt ”huvud”, eller mentala förmågor, genom djupare uppskattning av både lärande i allmänhet och rikedomen i den katolska intellektuella traditionen.

Hjärtats drömmar

Påven Franciskus vände sig till ”hjärtat”, känt som sätet för visdom och tro i den judisk-kristna traditionen, och uttryckte att katolsk utbildning bör hjälpa eleverna att odla öppenhet för de tre transcendentalerna: det sanna, det goda och det vackra. Han sade att detta kräver att lärare och elever utvecklar genuina relationer för att tillsammans utforska livets djupare frågor.

Påven frågade de katolska lärarna i Notre Dame om de ”hjälper unga människor att drömma” och uppmanade dem att svara i sitt eget samvete. ”Det innebär också att främja dialog och en möteskultur”, sade han, ”så att alla kan lära sig att erkänna, uppskatta och älska varje person som en broder eller syster, och mest grundläggande, som ett älskat barn till Gud.”

Påven försvarade därför religionens roll i att utbilda människors hjärtan på ett sätt som hjälper studenter att förnya samhället och möta utmaningar i livet.

Tjänande händer

”Händerna”, eller den aktiva, barmhärtiga aspekten av den mänskliga personen, representerar målet för katolsk utbildning, sade påven. Genom våra handlingar, tillade han, är vi kallade att bygga en bättre värld ”genom att lära ut ömsesidig samexistens, broderlig solidaritet och fred”.

”Vi kan inte hålla oss inom våra institutioners väggar eller gränser, utan måste sträva efter att gå ut i periferin och möta och tjäna Kristus i vår nästa”, uttryckte påven Franciskus.

Påven berömde universitetets ansträngningar för att främja iver bland studenter att nå ut för att möta behoven hos underprivilegierade samhällen.

”Kraftfulla medel för det goda i samhället”

Påven Franciskus avslutade audiensen med representanter från University of Notre Dame med att tacka dem för deras generösa insatser för att upprätthålla skolans ”unika karaktär och identitet”. ”Må edra bidrag till denna institutions liv fortsätta att förbättra dess arv av en solid katolsk utbildning och göra det möjligt för universitetet att vara, som dess grundare fader Edward Sorin önskade, ’ett kraftfullt medel för gott’ i samhället.”

Vatican News, engelskspråkiga redaktionen, 2024-02-02

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har träffat styrelsen för Notre Dame University som är beläget i den amerikanska delstaten Indiana. Han bjuder in katolska lärare att hjälpa eleverna att nå sina drömmar genom intellektuellt rigorös, trosfylld utbildning.

”Detta är hemligheten med utbildning: att vi tänker vad vi känner och gör; att vi känner vad vi tänker och gör; och att vi gör det vi känner och tänker.” Påven Franciskus gav en sammanfattning av sin vision av lärarnas uppdrag när han på torsdagen i Vatikanen träffade presidenten och styrelsen för Notre Dame-universitetet i Indiana.

När påven talade till de män och kvinnor som var ansvariga för universitetet för ”Fighting Irish” (de atletiska lagen som representerar University of Notre Dame) reflekterade han ingående över vad han kallar ”utbildningens tre språk: huvudet, hjärtat och händerna”. Dessa tre delar av den mänskliga personen, sa han, utgör kärnan i katolsk utbildning och dess mål att hjälpa unga människor att nå mognad och fullständighet.

Intellektuella förmågor

Påven Franciskus uttryckte att katolska universitet, som Notre Dame, utför studier och forskning för att främja kunskap, ofta med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. ”Dessa utbildningssträvanden som utförs av katolska institutioner”, sade han, ”är grundade på den fasta övertygelsen om den inneboende harmonin mellan tro och förnuft, från vilken det kristna budskapets relevans för alla områden av det personliga och sociala livet härrör.”

Påven bjöd in Notre Dames lärare att hjälpa eleverna att utveckla sitt ”huvud”, eller mentala förmågor, genom djupare uppskattning av både lärande i allmänhet och rikedomen i den katolska intellektuella traditionen.

Hjärtats drömmar

Påven Franciskus vände sig till ”hjärtat”, känt som sätet för visdom och tro i den judisk-kristna traditionen, och uttryckte att katolsk utbildning bör hjälpa eleverna att odla öppenhet för de tre transcendentalerna: det sanna, det goda och det vackra. Han sade att detta kräver att lärare och elever utvecklar genuina relationer för att tillsammans utforska livets djupare frågor.

Påven frågade de katolska lärarna i Notre Dame om de ”hjälper unga människor att drömma” och uppmanade dem att svara i sitt eget samvete. ”Det innebär också att främja dialog och en möteskultur”, sade han, ”så att alla kan lära sig att erkänna, uppskatta och älska varje person som en broder eller syster, och mest grundläggande, som ett älskat barn till Gud.”

Påven försvarade därför religionens roll i att utbilda människors hjärtan på ett sätt som hjälper studenter att förnya samhället och möta utmaningar i livet.

Tjänande händer

”Händerna”, eller den aktiva, barmhärtiga aspekten av den mänskliga personen, representerar målet för katolsk utbildning, sade påven. Genom våra handlingar, tillade han, är vi kallade att bygga en bättre värld ”genom att lära ut ömsesidig samexistens, broderlig solidaritet och fred”.

”Vi kan inte hålla oss inom våra institutioners väggar eller gränser, utan måste sträva efter att gå ut i periferin och möta och tjäna Kristus i vår nästa”, uttryckte påven Franciskus.

Påven berömde universitetets ansträngningar för att främja iver bland studenter att nå ut för att möta behoven hos underprivilegierade samhällen.

”Kraftfulla medel för det goda i samhället”

Påven Franciskus avslutade audiensen med representanter från University of Notre Dame med att tacka dem för deras generösa insatser för att upprätthålla skolans ”unika karaktär och identitet”. ”Må edra bidrag till denna institutions liv fortsätta att förbättra dess arv av en solid katolsk utbildning och göra det möjligt för universitetet att vara, som dess grundare fader Edward Sorin önskade, ’ett kraftfullt medel för gott’ i samhället.”

Vatican News, engelskspråkiga redaktionen, 2024-02-02

Detta är en nyhetstext.