Utbildningsinitiativ mot analfabetism

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I världen finns i dag 796 miljoner vuxna, som inte fått lära sig läsa eller skriva och dessutom 68 miljoner barn, som saknar möjlighet att gå i skolan. Dessa uppgifter är sammanställda av Don-Bosco- rörelsen ”Unga En Värld” (Youth One World) med anledning av Världsalfabetiseringsdagen den 8 september. I ett pressmeddelande belyser ”Unga En Värld” hur ett lands utveckling är beroende av befolkningens utbildningsnivå och man anför Haiti som exempel, där ca 50 procent av de vuxna är analfabeter. Redan innan jordbävningen 2010 räknades Haiti till en av världens fattigaste länder och tillgång till undervisning är där mycket bristfällig.

Enligt Reinhard Heiserer i ”Unga En Värld” står staten för bara ca tio procent av undervisningskostnaderna, vilket betyder att ”särskilt barn från fattiga förhållanden saknar möjlighet att gå i skola”. ”Unga En Värld” stöder en återuppbyggnad av skolor i Haiti. Ett samarbete mellan Don Boscos salesianer, Don Bosco systrar och ”Unga En Värld” skall göra det möjligt för barn och ungdomar från de fattigaste områdena att lära sig läsa och skriva.

”Läget efter jordbävningen var och är fortfarande mycket svårt. Allt slogs sönder och många barn blev svårt traumatiserade”, säger salesianerprästen Olibriche Zucchi. Genom ordnad skolgång har många barn återfått något litet av normalitet och stabilitet i sin vardag.

Bara några veckor efter jordbävningen kunde barn ges undervisning i provisoriska tält- och barackskolor. I dag, när ett och ett halvt år förflutit, kan några av dem åter gå till mer stabilt byggda skolor.

I ett av Latinamerikas värsta slumområden, Cité Soleil, är man redan klar med en skola, där ”Unga En Värld” är medfinansiär. Den stora tvåvåningsbyggnaden är omgiven av en hög mur som skydd åt de barn och ungdomar, som studerar där. Återuppbyggnaden av ytterligare ett Don Bosco skolcentrum är redan under planering.

Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I världen finns i dag 796 miljoner vuxna, som inte fått lära sig läsa eller skriva och dessutom 68 miljoner barn, som saknar möjlighet att gå i skolan. Dessa uppgifter är sammanställda av Don-Bosco- rörelsen ”Unga En Värld” (Youth One World) med anledning av Världsalfabetiseringsdagen den 8 september. I ett pressmeddelande belyser ”Unga En Värld” hur ett lands utveckling är beroende av befolkningens utbildningsnivå och man anför Haiti som exempel, där ca 50 procent av de vuxna är analfabeter. Redan innan jordbävningen 2010 räknades Haiti till en av världens fattigaste länder och tillgång till undervisning är där mycket bristfällig.

Enligt Reinhard Heiserer i ”Unga En Värld” står staten för bara ca tio procent av undervisningskostnaderna, vilket betyder att ”särskilt barn från fattiga förhållanden saknar möjlighet att gå i skola”. ”Unga En Värld” stöder en återuppbyggnad av skolor i Haiti. Ett samarbete mellan Don Boscos salesianer, Don Bosco systrar och ”Unga En Värld” skall göra det möjligt för barn och ungdomar från de fattigaste områdena att lära sig läsa och skriva.

”Läget efter jordbävningen var och är fortfarande mycket svårt. Allt slogs sönder och många barn blev svårt traumatiserade”, säger salesianerprästen Olibriche Zucchi. Genom ordnad skolgång har många barn återfått något litet av normalitet och stabilitet i sin vardag.

Bara några veckor efter jordbävningen kunde barn ges undervisning i provisoriska tält- och barackskolor. I dag, när ett och ett halvt år förflutit, kan några av dem åter gå till mer stabilt byggda skolor.

I ett av Latinamerikas värsta slumområden, Cité Soleil, är man redan klar med en skola, där ”Unga En Värld” är medfinansiär. Den stora tvåvåningsbyggnaden är omgiven av en hög mur som skydd åt de barn och ungdomar, som studerar där. Återuppbyggnaden av ytterligare ett Don Bosco skolcentrum är redan under planering.

Kathpress