Vädjan i österrikisk TV om deltagande i EU-valet

En vecka före valet till EU-parlamentet vädjade en predikant i Wiens Franziskanerkirche i en TV-sänd gudstjänst till alla valberättigade att delta i valen. ”Att gå och rösta är något mycket vällovligt och en demokratisk rättighet. Gå och rösta och utnyttja er rätt” sade franciskanpater Gottfried Wegleithner i en direktsänd TV-gudstjänst. Han sade sig kunna förstå många kristnas oro och tvivel inför frågan om huruvida unionens väg kommer att bli mera kristet präglad, men sade sig vara övertygad om att ”evangeliet är Europas själ” och att ”Europa kommer att ha en god framtid om det slår in på en kristen väg”.

Han medgav dock att vissa centrala kristna värderingar hotas av påtryckningar, till exempel den arbetsfria söndagen, familjens betydelse och skyddet av livet. ”Vi kristna ser söndagen som Herrens dag, en dag till för människan, som inte får tas ifrån oss”. Beträffande familjen underströk pater Wegleithner att Europa behöver ”stabila familjer”, då endast de kan garantera ett ”stabilt samhällsbygge”. När det gäller skyddet för livet är den kristna synen att det gäller att skapa skyddsåtgärder ”från konceptionen till sista andetaget”.

Förutom dessa utvikningar hänvisade pater Wegleithner till ”den europeiska unionens grundläggande värden”, som vuxit fram i den kristna traditionen. Idén om människovärdet har uppstått ”inom den kristna kulturkretsen”, liksom även ”den fredliga samlevnaden”. Efter Andra världskriget är det framför allt kristna politiker som Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi och Robert Schuman som skapat ett Europa som är motståndare till krig. I Österrike är det framför allt franciskanpater Petrus Pavlicek, grundaren av ”Rosenkranskorståget för freden i världen”, som aktivt arbetat för denna idé.

Kathpress 2014-05-18