Valet i USA: Påven varnar för en politik grundad på fruktan

I ett tal i Vatikanen bara tre dagar före presidentvalet i USA uppmanade påven aktivister som arbetar för social rättvisa att inte ge efter för en politik grundad på fruktan, som vill bygga murar och inte broar.

”Fruktan, som innebär goda affärer för dem som handlar med vapen och död, försvagar oss, destabiliserar oss, förstör vår psykologiska och andliga försvarsförmåga och gör oss okänsliga för andras lidanden. I slutändan gör det oss grymma.”

Påven berörde inte presidentvalet i USA den 8 november, men många av de ämnen han tog upp hänförde sig till de debatter som ägt rum mellan Donald J. Trump och Hilary Clinton. Han upprepade åter sin vädjan till andra länder att ställa upp mera generöst inför den globala flyktingkrisen, som han beskyllde ”ett orättvist socioekonomiskt system och krig” för. Han pekade särskilt på de hundratusentals offer som drunknat i Medelhavet i deras strävan att nå fram till Europa under senare år och tillfogade att ”ingen borde bli tvungen att behöva fly sitt hemland”.

USA har i år tagit emot ca 10 000 syriska flyktingar, som lämnat sitt hemland för att undkomma det brutala kriget, dock inte utan motstånd. Flera republikanska och demokratiska guvernörer har sagt att flyktingar inte är välkomna i deras delstater. Donald Trump har sagt att han, om han blir vald, kommer att hindra alla muslimer och invandrare från länder där terrorism råder att komma in i USA. Den nyutnämnde kardinalen i Indianapolis, Joseph Tobin, råkade förra året i ordväxling med Trumps vicepresidentkandidat, guvernören Mike Pence från Indiana, i frågan. Pence bad ärkebiskopen att inte låta en syrisk familj bosätta sig i Indiana, något denne vägrade åtlyda.

Obamas administration meddelade förra månaden att USA skulle välkomna 110 000 flyktingar 2017. Vicepresidenten i Catholic Relief Services kommenterade det i Washington Post med att man välkomnade denna nyhet, men att det inte räckte särskilt långt när det gällde att bemöta behoven från ”de 65 miljoner människor runtom i världen som befinner sig på flykt”. Påven tog upp frågan och karakteriserade flyktingkrisen som ”hela världens problem” och uppmanade världens ledare att göra mera. […]

Det är inte bara republikaner som fått kritik från katolskt håll för sin hållning i immigrationsfrågor. Hilary Clinton å sin sida lovade att hon skulle verka för att få igenom en heltäckande immigrationsreform under sina första hundra dagar om hon blir vald.

Påven sade i sitt anförande på lördagen på spanska inför en delegation av socialt engagerade organisationer från 60 länder, att kristna inte får ge efter för frestelsen att bygga murar ”ens i hotet från hatiska och fega attacker”, en hänsyftning på den globala terrorismen. Han har tidigare framhållit Martin Luther King Jr som ett föredöme och en stor amerikansk ledare, i sitt tal inför den amerikanska kongressen förra året och citerat honom i sin apostoliska uppmaning Amoris laetitia om familjen. […]

”Barmhärtighet är det bästa botemedlet mot fruktan, mera effektivt än murar, taggtråd och stängsel”, sade påven vidare. ”Kristna har en plikt att vara politiskt engagerade, men bör akta sig för korruption och arrogans. […] De skall inte engagera sig i politiken om de åstundar pengar, dyrbara bostäder, vackra kläder och lyxbilar, lika lite som de som söker sig till prästseminarier. Politiska ledare skall i stället vinna respekt genom att leva enkelt, ödmjukt och sparsamt.”

America 2016-10-06