Varannan medborgare i Storbritannien utan religion

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Lite drygt hälften av Storbritanniens medborgare bekänner sig till en religion. Kristna har med tiden blivit en minoritet i England, Wales och Skottland. Detta framgår av en sociologisk studie som tidningen The Daily Telegraph offentliggjorde i dag, tisdag. I studien British Social Attitudes survey betecknar sig 48 procent av de tillfrågade som ”religionslösa”. År 1983 låg denna andel på 31 procent (det vill säga 17 procentenheter lägre andel icke-troende än i dag). De allra senaste åren har dock andelen icke-troende sjunkit marginellt: 51 procent år 2009 och 50 procent år 2010.

Den anglikanska kyrkans storlek har halverats under de senaste 30 åren. 20 procent av befolkningen betecknar sig i dag som anglikaner. Detta kan jämföras med år 1983 då studien genomfördes för första gången. Då sade 40 procent av de tillfrågade att de tillhörde anglikanska kyrkan.

Andelen katoliker har hållit sig på en relativt stabil nivå. 9 procent av befolkningen i den nyss genomförda undersökningen, att jämföra med 10 procent år 1983. En liknande stabil utveckling upplever andra kristna kyrkor, vars sammanlagda andel ligger på 17 procent. Icke-kristna religioner har ökat från 2 procent (1983) till 6 procent.

Kathpress 2013-09-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Lite drygt hälften av Storbritanniens medborgare bekänner sig till en religion. Kristna har med tiden blivit en minoritet i England, Wales och Skottland. Detta framgår av en sociologisk studie som tidningen The Daily Telegraph offentliggjorde i dag, tisdag. I studien British Social Attitudes survey betecknar sig 48 procent av de tillfrågade som ”religionslösa”. År 1983 låg denna andel på 31 procent (det vill säga 17 procentenheter lägre andel icke-troende än i dag). De allra senaste åren har dock andelen icke-troende sjunkit marginellt: 51 procent år 2009 och 50 procent år 2010.

Den anglikanska kyrkans storlek har halverats under de senaste 30 åren. 20 procent av befolkningen betecknar sig i dag som anglikaner. Detta kan jämföras med år 1983 då studien genomfördes för första gången. Då sade 40 procent av de tillfrågade att de tillhörde anglikanska kyrkan.

Andelen katoliker har hållit sig på en relativt stabil nivå. 9 procent av befolkningen i den nyss genomförda undersökningen, att jämföra med 10 procent år 1983. En liknande stabil utveckling upplever andra kristna kyrkor, vars sammanlagda andel ligger på 17 procent. Icke-kristna religioner har ökat från 2 procent (1983) till 6 procent.

Kathpress 2013-09-10