Varför tog påven inte emot Sauvé-kommissionen?

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt uppgifter från Vatikanen har man skjutit upp det planerade mötet den 9 december mellan påven Franciskus och medlemmarna i Sauvé-kommissionen på obestämd tid. Detta möte, då kommissionen skulle ha presenterat resultaten av den så kallade Ciase-rapporten [läs mer här], var inplanerat sedan början av oktober.

Den franska tidningen La Croix meddelar att den officiella orsaken till att mötet skjuts på framtiden är att Franciskus behöver vila efter sin resa till Cypern och Grekland – men man menar samtidigt att detta troligtvis inte är den enda anledningen. Enligt La Croix var påvens offentliga schema välfyllt under torsdagen den 9 december och innehöll inte mindre än sex olika möten med ett stort antal personer.

La Croix pekar på ett uttalande från i måndags som skulle kunna förklara varför mötet så plötsligt har skjutits på framtiden. I planet på väg hem från Grekland gav påven Franciskus själv uttryck för en viss skepsis gentemot Ciase-rapporten: ”När man genomför en studie på en så lång tidsperiod riskerar man att blanda samman hur man såg på ett problem för sjuttio år sedan med hur vi ser på det idag.”

Denna invändning liknar det som Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin ska ha framfört till en grupp från Frankrike, då han tog avstånd från Sauvé-kommissionen. Enligt uppgifter till La Croix ska Parolin även ställt sig tveksam till den metodologi som kommissionen använt för att komma till det uppskattade antalet offer.

Kardinal Parolin ska ha betonat att rapporten framför allt inte berättigar till en grundläggande reformation av kyrkan som institution. Denna kritik liknar den som tidigare framfördes av Frankrikes katolska akademi och som skickades i form av en rapport till Rom. Det är enligt La Croix oklart om denna skrivelse är orsaken till att mötet har skjutits upp, men man menar samtidigt dess kritik ligger i linje med de invändningar som man har kunnat höra i kurians korridorer.

Enligt källor inom Vatikanen som La Croix har varit i kontakt med handlar invändningarna å ena sidan om att Sauvé-kommissionen har överskridit sina befogenheter när de framfört rekommendationer på bland annat teologins område; och å andra sidan ställer sig många högt uppsatta inom Vatikanen tveksamma till det mycket höga antal offer som Ciase-rapporten presenterar – 330 000 offer för sexuella övergrepp inom franska kyrkan sedan 1950.

På måndag den 13 december kommer påven traditionsenligt att träffa ordföranden för Frankrikes biskopskonferens. Då gäller det för ärkebiskop Moulins-Beaufort att försvara Sauvé-kommissionens arbete och visa hur deras slutsatser är trovärdiga. Inom kort kommer även kommissionen själv att besvara den kritik som har presenterats.

Red. 2021-12-09

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt uppgifter från Vatikanen har man skjutit upp det planerade mötet den 9 december mellan påven Franciskus och medlemmarna i Sauvé-kommissionen på obestämd tid. Detta möte, då kommissionen skulle ha presenterat resultaten av den så kallade Ciase-rapporten [läs mer här], var inplanerat sedan början av oktober.

Den franska tidningen La Croix meddelar att den officiella orsaken till att mötet skjuts på framtiden är att Franciskus behöver vila efter sin resa till Cypern och Grekland – men man menar samtidigt att detta troligtvis inte är den enda anledningen. Enligt La Croix var påvens offentliga schema välfyllt under torsdagen den 9 december och innehöll inte mindre än sex olika möten med ett stort antal personer.

La Croix pekar på ett uttalande från i måndags som skulle kunna förklara varför mötet så plötsligt har skjutits på framtiden. I planet på väg hem från Grekland gav påven Franciskus själv uttryck för en viss skepsis gentemot Ciase-rapporten: ”När man genomför en studie på en så lång tidsperiod riskerar man att blanda samman hur man såg på ett problem för sjuttio år sedan med hur vi ser på det idag.”

Denna invändning liknar det som Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin ska ha framfört till en grupp från Frankrike, då han tog avstånd från Sauvé-kommissionen. Enligt uppgifter till La Croix ska Parolin även ställt sig tveksam till den metodologi som kommissionen använt för att komma till det uppskattade antalet offer.

Kardinal Parolin ska ha betonat att rapporten framför allt inte berättigar till en grundläggande reformation av kyrkan som institution. Denna kritik liknar den som tidigare framfördes av Frankrikes katolska akademi och som skickades i form av en rapport till Rom. Det är enligt La Croix oklart om denna skrivelse är orsaken till att mötet har skjutits upp, men man menar samtidigt dess kritik ligger i linje med de invändningar som man har kunnat höra i kurians korridorer.

Enligt källor inom Vatikanen som La Croix har varit i kontakt med handlar invändningarna å ena sidan om att Sauvé-kommissionen har överskridit sina befogenheter när de framfört rekommendationer på bland annat teologins område; och å andra sidan ställer sig många högt uppsatta inom Vatikanen tveksamma till det mycket höga antal offer som Ciase-rapporten presenterar – 330 000 offer för sexuella övergrepp inom franska kyrkan sedan 1950.

På måndag den 13 december kommer påven traditionsenligt att träffa ordföranden för Frankrikes biskopskonferens. Då gäller det för ärkebiskop Moulins-Beaufort att försvara Sauvé-kommissionens arbete och visa hur deras slutsatser är trovärdiga. Inom kort kommer även kommissionen själv att besvara den kritik som har presenterats.

Red. 2021-12-09

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här