Världsfredsdagen sätter etik i fokus

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI har valt ”Saliga de som håller fred” som tema för sitt budskap inför den 46:e Världsfredsdagen, som infaller den 1 januari 2013.

Det påvliga rådet för rättvisa och fred tillkännagav temat i måndags och sade att budskapet kommer att publiceras under hösten i början av Trons år. Budskapet kommer att behandla 50-årsjubiléet av Andra Vatikankonciliet och den salige påven Johannes XXIII: s berömda encyklika Pacem in Terris.

I ett uttalande från det påvliga rådet meddelade de att ”Budskapet kommer att omfatta fullheten och mångfalden av begreppet fred. Det kommer även att ge en etisk reflektion över den finansiella och ekonomiska kris som också är, i många fall, en kris för demokratin”.

The Tablet 2012-07-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI har valt ”Saliga de som håller fred” som tema för sitt budskap inför den 46:e Världsfredsdagen, som infaller den 1 januari 2013.

Det påvliga rådet för rättvisa och fred tillkännagav temat i måndags och sade att budskapet kommer att publiceras under hösten i början av Trons år. Budskapet kommer att behandla 50-årsjubiléet av Andra Vatikankonciliet och den salige påven Johannes XXIII: s berömda encyklika Pacem in Terris.

I ett uttalande från det påvliga rådet meddelade de att ”Budskapet kommer att omfatta fullheten och mångfalden av begreppet fred. Det kommer även att ge en etisk reflektion över den finansiella och ekonomiska kris som också är, i många fall, en kris för demokratin”.

The Tablet 2012-07-17