Varning för rent ekonomisk syn på arbete

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, kardinal Peter Turkson, och vice fraktionsledare i EVP (Europeiska folkpartiet), Othmar Karas, betonade i Bryssel den 22 september att den katolska socialläran fortsatt behåller sin aktualitet. Den är en ständig utmaning i dagens ekonomiska liv.

Turkson sade i Europaparlamentet, att den postindustriella ekonomin, som nu är spridd över hela världen, kommer att medföra nya hot mot mänsklig värdighet. Det avgörande förblir grundsatsen att människan måste vara arbetets subjekt.

Det räcker inte att bedöma resultatet av mänskligt arbete enbart utifrån dess ekonomiska värde, enligt Turkson. Man måste också ta hänsyn till arbetets andliga värde. Därför måste man också beakta arbetet som en möjlighet till självförverkligande, som en utveckling av den egna förmågan eller en vidgning av de egna möjligheterna. Om man försummar sådana aspekter, hotar arbete att bli en ny form av slaveri, sade Turkson.

Så handlar förändringarna i Nordafrika också om frågan vilket liv den unga generationen vill leva. Också Grekland, Storbritannien, Spanien och andra stater i EU måste ställa sig den frågan.

Karas – Österrikes representant i kristdemokraterna EVP fraktion i EU parlamentet – underströk att den sociala marknadsekonomin inte är ett själlöst system utan den vilar på aktörernas moral. Alla har ett ansvar att tänka bortom sina egna kortfristiga vinstintressen. Då kan socialencyklikan vara en avgörande vägvisare.

Italiens socialdemokratiska Europarepresentant Vittorio Prodi förklarade att vinstmaximering under senare årtionden har trätt i förgrunden som en följd av globaliseringen och en kraftig ökning av produktionskapaciteten. Medan arbetstagarnas reallöner har sjunkit, har man förbrukat sina resurser till bristningsgränsen, för att framställa konsumtionsvaror som inte var helt nödvändiga. Prodi sade att det var nödvändigt att utveckla ett system, där det gemensamma bästa intar en framträdande plats i det ekonomiska livet.

Generalsekreteraren i EU:s kristna företagarförening UNIAPAC, Martin Wilde, förordade en ny deltagarkultur i företagen. Man måste pröva hur den katolska socialläran kan förverkligas i de enskilda företagen. Ett företag kan vara innovativt och konkurrenskraftigt bara om det också kan motivera sina medarbetare, sade Wilde, som också är generalsekreterare för den tyska katolska företagarföreningen (BKU).

Vid ett möte som sammankallats gemensamt av EVP-gruppen, den socialdemoratiska gruppen och biskopskommissionen ComECE diskuterades betydelsen av Johannes Paulus II:s encyklika Laborum exercens. Den påvliga läroskriften från den 14 september 1981 behandlar konsekvenserna av arbetets tekniska omvandling och fördömer en ”hård kapitalism”.

Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, kardinal Peter Turkson, och vice fraktionsledare i EVP (Europeiska folkpartiet), Othmar Karas, betonade i Bryssel den 22 september att den katolska socialläran fortsatt behåller sin aktualitet. Den är en ständig utmaning i dagens ekonomiska liv.

Turkson sade i Europaparlamentet, att den postindustriella ekonomin, som nu är spridd över hela världen, kommer att medföra nya hot mot mänsklig värdighet. Det avgörande förblir grundsatsen att människan måste vara arbetets subjekt.

Det räcker inte att bedöma resultatet av mänskligt arbete enbart utifrån dess ekonomiska värde, enligt Turkson. Man måste också ta hänsyn till arbetets andliga värde. Därför måste man också beakta arbetet som en möjlighet till självförverkligande, som en utveckling av den egna förmågan eller en vidgning av de egna möjligheterna. Om man försummar sådana aspekter, hotar arbete att bli en ny form av slaveri, sade Turkson.

Så handlar förändringarna i Nordafrika också om frågan vilket liv den unga generationen vill leva. Också Grekland, Storbritannien, Spanien och andra stater i EU måste ställa sig den frågan.

Karas – Österrikes representant i kristdemokraterna EVP fraktion i EU parlamentet – underströk att den sociala marknadsekonomin inte är ett själlöst system utan den vilar på aktörernas moral. Alla har ett ansvar att tänka bortom sina egna kortfristiga vinstintressen. Då kan socialencyklikan vara en avgörande vägvisare.

Italiens socialdemokratiska Europarepresentant Vittorio Prodi förklarade att vinstmaximering under senare årtionden har trätt i förgrunden som en följd av globaliseringen och en kraftig ökning av produktionskapaciteten. Medan arbetstagarnas reallöner har sjunkit, har man förbrukat sina resurser till bristningsgränsen, för att framställa konsumtionsvaror som inte var helt nödvändiga. Prodi sade att det var nödvändigt att utveckla ett system, där det gemensamma bästa intar en framträdande plats i det ekonomiska livet.

Generalsekreteraren i EU:s kristna företagarförening UNIAPAC, Martin Wilde, förordade en ny deltagarkultur i företagen. Man måste pröva hur den katolska socialläran kan förverkligas i de enskilda företagen. Ett företag kan vara innovativt och konkurrenskraftigt bara om det också kan motivera sina medarbetare, sade Wilde, som också är generalsekreterare för den tyska katolska företagarföreningen (BKU).

Vid ett möte som sammankallats gemensamt av EVP-gruppen, den socialdemoratiska gruppen och biskopskommissionen ComECE diskuterades betydelsen av Johannes Paulus II:s encyklika Laborum exercens. Den påvliga läroskriften från den 14 september 1981 behandlar konsekvenserna av arbetets tekniska omvandling och fördömer en ”hård kapitalism”.

Kathpress