Vart tog andan från ”mässan i Reims” vägen?

Med anledning av måndagens överlämnande av Nobels fredspris till EU har filosofer betonat nödvändigheten av att åter reflektera över själva kärnan i de europeiska enhetssträvandena: bekräftelsen av vänskapen mellan folk som under århundraden varit fiender. Ordföranden i Académie Catholique de France, Philippe Capell-Dumont, pekar i en ledarartikel för den italienska katolska nyhetsbyrån SIR på den historiska försoningsmässan i Reims katedral den 8 juli 1962.

Mötet mellan Charles de Gaulle och Konrad Adenauer den 8 juli 1962 i Reims anses, enligt Capelle-Dumont, som en symbol för försoningen mellan Tyskland och Frankrike. När förbundskansler Adenauer och president de Gaulle lämnade katedralen hälsades de med dånande hjärtliga applåder.

Filosofen Jürgen Habermas pekar på att den gamla fiendskapen hotar att återvända. Eurokrisen förstärker och underblåser nationell egoism. De bilder som de ekonomiskt starka och ekonomisk svaga länder ständigt använder om varandra i sina respektive egna offentligheter, befinner sig på kollisionskurs, säger Habermas i måndagens utgåva av Rheinischen Post, som ges ut i Düsseldorf.

Habermas tror att krisen närmar sig den punkt där ”den tyska regeringen inte längre kan dölja för sina väljare att räddningen av den gemensamma valutan och därmed av hela det europeiska projektet, kräver mer än att bara bevilja krediter för somliga och kräva sparande av andra”. ”Det ekonomiska förnuftets list” fordrar i dag en starkare, politisk integration, säger Habermas, som på fredag kommer att ta emot Heine-priset i Düsseldorf.

Kathpress 2012-12-10