Vatican Insider: Påvens beslut om SSPX överlämnat till Fellay

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den vanligtvis välunderrättade Vatikankännaren Andrea Tornielli uppger i dag, onsdag den 13 juni, på hemsidan Vatican Insider att påven Benedictus XVI nu har fattat sitt beslut angående försöken att övervinna splittingen med det traditionalistiska Piusbrödraskapet (SSPX) och att ge dem en kyrkorättslig status inom ramen för den katolska kyrkan.

Tornielli skriver att påven i lördags, den 9 juni, träffade Troskongregationens chef kardinal William Levada och Troskongregationens sekreterare jesuitpater Luis Ladaria Ferrer och att påven vid det tillfället meddelade dem vilket beslut han fattat i frågan. Tornielli uppger också att ”det är en fråga om timmar” innan SSPX:s ledare Bernard Fellay kommer att informeras om vilket beslut påven fattat. Däremot skriver Tornielli i sin artikel ingenting om innehållet i påvens beslut, och någon officiell bekräftelse om att påven fattat beslut i frågan har inte kommit från Vatikanen.

Som underlag för sitt beslut har påven bland annat dokumenten från de överläggningar som ett antal kardinaler och biskopar hade om frågan i Vatikanen den 16 maj, där var och en av dem fick avge ett personligt ställningstagande i saken. Till beslutsunderlaget hör också inte minst den nya version av den ”läromässiga praeambel” som SSPX:s generalsuperior Bernard Fellay i samband med överläggningarna i Vatikanen i maj uppges ha accepterat som grundval för en försoning mellan Rom och SSPX.  Innehållet i den läromässiga praeambeln är än så länge hemligt, men det ska göras offentligt om parterna når fram till en gemensam överenskommelse.

Enligt uppgifter i italienska, franska och engelskspråkiga medier heter det  att SSPX:s ledare Bernard Fellay nu befinner sig i Rom och att han idag, onsdag den 13 juni, klockan 17 anlände till ett möte med kardinal William Levada på Troskongregationen för att bli informerad om påvens beslut.

Red. 2012-06-13, kl 17.50

Se också: Catholic News Service

Uppdatering kl 19.35:

Vatican Insider uppger Andreas Tornielli nu i kväll att kardinal William Levada har överlämnat påvens beslut till SSPX:s ledare Bernard Fellay, och att det nu är upp till denne att acceptera eller förkasta en möjlig försoning mellan Rom och SSPX. Fellay lämnade Troskongregationen klockan 19.30 men gav då inga kommentarer till de väntande journalisterna.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den vanligtvis välunderrättade Vatikankännaren Andrea Tornielli uppger i dag, onsdag den 13 juni, på hemsidan Vatican Insider att påven Benedictus XVI nu har fattat sitt beslut angående försöken att övervinna splittingen med det traditionalistiska Piusbrödraskapet (SSPX) och att ge dem en kyrkorättslig status inom ramen för den katolska kyrkan.

Tornielli skriver att påven i lördags, den 9 juni, träffade Troskongregationens chef kardinal William Levada och Troskongregationens sekreterare jesuitpater Luis Ladaria Ferrer och att påven vid det tillfället meddelade dem vilket beslut han fattat i frågan. Tornielli uppger också att ”det är en fråga om timmar” innan SSPX:s ledare Bernard Fellay kommer att informeras om vilket beslut påven fattat. Däremot skriver Tornielli i sin artikel ingenting om innehållet i påvens beslut, och någon officiell bekräftelse om att påven fattat beslut i frågan har inte kommit från Vatikanen.

Som underlag för sitt beslut har påven bland annat dokumenten från de överläggningar som ett antal kardinaler och biskopar hade om frågan i Vatikanen den 16 maj, där var och en av dem fick avge ett personligt ställningstagande i saken. Till beslutsunderlaget hör också inte minst den nya version av den ”läromässiga praeambel” som SSPX:s generalsuperior Bernard Fellay i samband med överläggningarna i Vatikanen i maj uppges ha accepterat som grundval för en försoning mellan Rom och SSPX.  Innehållet i den läromässiga praeambeln är än så länge hemligt, men det ska göras offentligt om parterna når fram till en gemensam överenskommelse.

Enligt uppgifter i italienska, franska och engelskspråkiga medier heter det  att SSPX:s ledare Bernard Fellay nu befinner sig i Rom och att han idag, onsdag den 13 juni, klockan 17 anlände till ett möte med kardinal William Levada på Troskongregationen för att bli informerad om påvens beslut.

Red. 2012-06-13, kl 17.50

Se också: Catholic News Service

Uppdatering kl 19.35:

Vatican Insider uppger Andreas Tornielli nu i kväll att kardinal William Levada har överlämnat påvens beslut till SSPX:s ledare Bernard Fellay, och att det nu är upp till denne att acceptera eller förkasta en möjlig försoning mellan Rom och SSPX. Fellay lämnade Troskongregationen klockan 19.30 men gav då inga kommentarer till de väntande journalisterna.