Vatikanen: dialogen med islam mer nödvändig än någonsin

Mitt i den fortsatta våldsanvändningen från ISIS och andra militanta islamistiska grupper har Påvliga rådet för interreligiös dialog publicerat en deklaration som understryker att dialog med islam behövs ”nu mer än någonsin”. Rådet understryker att ”dödande i en religions namn förolämpar Gud, men det är också ett nederlag för mänskligheten”.

Deklarationen, offentliggjord den 22 april, är den andra i sitt slag som rådet ger ut. I augusti 2014, när ISIS våld spreds över Irak, gjorde det Påvliga rådet ett starkt formulerat uttalande som fördömde det självproklamerade kalifatets handlingar och uppmanade alla religiösa ledare, särskilt muslimer, att starkt motverka våld i religionens namn. Åtta månader senare understryker rådet nu att ”religiöst troende utgör en mäktig potential för fred” och att en fortsatt dialog, även om den skulle väcka motstånd på sina håll, ”kan bli ett tecken på hopp”.

I den rådande situationen ”är vi kallade att stärka broderskapet och dialogen”, säger rådet.

Deklarationen offentliggjordes kort efter de senaste avrättningarna av etiopiska kristna i Libyen, genomförda av militanta jihadister i den självutropade Islamiska staten. ”Efter dessa händelser kan människor fråga oss om det fortfarande finns ett rum för dialog med muslimer, och svaret är: ja, mer än någonsin”, slår deklarationen entydigt fast i sin inledning. Dialog måste först och främst stödjas, sägs det vidare, för att ”den stora majoriteten av muslimerna själva” inte på något sätt identifierar sig med ”det barbari som nu visar sig.”

”Olyckligtvis associeras ordet ’religion’ nu för tiden ofta med ordet ’våld’, vilket gör att alla troende måste bevisa att religioner är kallade till att vara bärare av fred och inte av våld.” Deklarationen citerar sedan den förre påven Benedictus XVI som i sitt tal till den diplomatiska kåren i januari 2006 berörde frågan om konflikter mellan civilisationer och terrorism, och försäkrade att ”ingen situation kan rättfärdiggöra sådana kriminella handlingar som drar vanära över förövarna, och att det är än mer beklagligt när de göms bakom en fasad av religion eftersom det drar ner Guds rena sanning till terroristernas blindhet och moraliska perversion.”

Enligt Påvliga rådet för interreligiös dialog håller det offentliga samtalet om religion just nu på att radikaliseras med risken att ”hat, våld och terrorism ökar i styrka” samt att ”muslimer och deras tro stigmatiseras.” Deklarationen fasthåller att sant ”troende aldrig vill påtvinga sina visioner av människan eller historien på andra” utan i stället vill säkra ”respekten för skillnader, tankefriheten och religionsfriheten, vaktslåendet om den mänskliga värdigheten och kärleken till sanningen.”

Av detta skäl uppmanar Påvliga rådet till en modig översyn av ”familjelivets kvaliteter, sättet på vilket religion och historia lärs ut och innehållet i predikningar vid gudstjänster.” Familjen och skolorna är ”nycklarna” som kan hjälpa ”morgondagens värld att byggas på ömsesidig respekt och broderskap”, sägs det vidare i deklarationen som avslutas med ett citat av påven Franciskus som vid sitt besök i Ankara, Turkiet i november sade att ”varje form av våld som söker religiöst rättfärdigande berättigar till de starkaste fördömandena eftersom den Allsmäktige är livets och fredens Gud.”

Catholic News Agency (CNA) 2015-04-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mitt i den fortsatta våldsanvändningen från ISIS och andra militanta islamistiska grupper har Påvliga rådet för interreligiös dialog publicerat en deklaration som understryker att dialog med islam behövs ”nu mer än någonsin”. Rådet understryker att ”dödande i en religions namn förolämpar Gud, men det är också ett nederlag för mänskligheten”.

Deklarationen, offentliggjord den 22 april, är den andra i sitt slag som rådet ger ut. I augusti 2014, när ISIS våld spreds över Irak, gjorde det Påvliga rådet ett starkt formulerat uttalande som fördömde det självproklamerade kalifatets handlingar och uppmanade alla religiösa ledare, särskilt muslimer, att starkt motverka våld i religionens namn. Åtta månader senare understryker rådet nu att ”religiöst troende utgör en mäktig potential för fred” och att en fortsatt dialog, även om den skulle väcka motstånd på sina håll, ”kan bli ett tecken på hopp”.

I den rådande situationen ”är vi kallade att stärka broderskapet och dialogen”, säger rådet.

Deklarationen offentliggjordes kort efter de senaste avrättningarna av etiopiska kristna i Libyen, genomförda av militanta jihadister i den självutropade Islamiska staten. ”Efter dessa händelser kan människor fråga oss om det fortfarande finns ett rum för dialog med muslimer, och svaret är: ja, mer än någonsin”, slår deklarationen entydigt fast i sin inledning. Dialog måste först och främst stödjas, sägs det vidare, för att ”den stora majoriteten av muslimerna själva” inte på något sätt identifierar sig med ”det barbari som nu visar sig.”

”Olyckligtvis associeras ordet ’religion’ nu för tiden ofta med ordet ’våld’, vilket gör att alla troende måste bevisa att religioner är kallade till att vara bärare av fred och inte av våld.” Deklarationen citerar sedan den förre påven Benedictus XVI som i sitt tal till den diplomatiska kåren i januari 2006 berörde frågan om konflikter mellan civilisationer och terrorism, och försäkrade att ”ingen situation kan rättfärdiggöra sådana kriminella handlingar som drar vanära över förövarna, och att det är än mer beklagligt när de göms bakom en fasad av religion eftersom det drar ner Guds rena sanning till terroristernas blindhet och moraliska perversion.”

Enligt Påvliga rådet för interreligiös dialog håller det offentliga samtalet om religion just nu på att radikaliseras med risken att ”hat, våld och terrorism ökar i styrka” samt att ”muslimer och deras tro stigmatiseras.” Deklarationen fasthåller att sant ”troende aldrig vill påtvinga sina visioner av människan eller historien på andra” utan i stället vill säkra ”respekten för skillnader, tankefriheten och religionsfriheten, vaktslåendet om den mänskliga värdigheten och kärleken till sanningen.”

Av detta skäl uppmanar Påvliga rådet till en modig översyn av ”familjelivets kvaliteter, sättet på vilket religion och historia lärs ut och innehållet i predikningar vid gudstjänster.” Familjen och skolorna är ”nycklarna” som kan hjälpa ”morgondagens värld att byggas på ömsesidig respekt och broderskap”, sägs det vidare i deklarationen som avslutas med ett citat av påven Franciskus som vid sitt besök i Ankara, Turkiet i november sade att ”varje form av våld som söker religiöst rättfärdigande berättigar till de starkaste fördömandena eftersom den Allsmäktige är livets och fredens Gud.”

Catholic News Agency (CNA) 2015-04-22