Vatikanen fortsätter att pressa parterna i Syrienkonflikten

Inför de kommande fredssamtalen i Genève den 22 januari fortsätter Vatikanen under påven Franciskus sin starka kampanj för fred, med åtgärder riktade till såväl policymakare som allmänheten och har till och med engagerat Italiens främsta fotbollsliga ”Serie A”, landets motsvarighet till USA:s National Football League.

I måndags ordnade den påvliga vetenskapsakademin en konferens bakom lyckta dörrar vid vilken att antal internationella höjdare, bland andra Jeffrey Sachs från Columbia University och den egyptiske statsmannen Mohammed El-Baradei, tidigare chef för Internationella atomenergikommissionen IAEA.

Mötet avslutades med en vädjan om ”omedelbart eld-upphör” och ”humanitär hjälp och återuppbyggnad, samt ”ett upprop till alla utländska makter att stoppa försäljningen och inflödet av vapen, som bara eskalerar våldet och förstörelsen”. Uttalandet tillspetsades med kravet att Genève 2-mötet ”måste omfatta alla parter i konflikten” och nämnde specifikt Iran. Detta signalerade en brytning med USA:s villkor för iranskt deltagande, nämligen att en provisorisk regering i Syrien inte får inkludera president Bashar Assad eller dennes allierade, ett krav som Iran avvisat.

Under förspelet till konferensen i Vatikanen den 13 januari uttryckte en del diplomater lågmäld oro för att Vatikanen tycktes närma sig Rysslands ståndpunkt i Syrienkonflikten, snarare än den som omfattas av USA och de andra västmakterna, delvis på grund av att ledarna för de kristna i Syrien betraktar Assad som en brandvägg mot det ökande trycket från radikala islamister.

Medan den påvliga vetenskapsakademin arbetar på internationell elitnivå, satsar det påvliga rådet för familjen på gräsrötterna, särskilt de många italienare som ägnar mycket tid på veckosluten att titta på fotboll på TV. Kommande helg kommer det på tio stora fotbollarenor där det spelas hemmamatcher, inklusive Roms Olympiastadium, att på mittfältet visas stora banderoller med texten ”Fredens vindar för familjerna i Syrien”. På TV-skärmar i jumboformat kommer man också att visa ett inslag med bilder från syriska flyktingläger i Libanon kommenterade av en välkänd italiensk medieröst. ”Idrottsvärlden har inte glömt den smärtsamma situationen i Syrien”, säger det påvliga rådet för familjen vidare, ”Spelet om freden kan vinnas om alla engagerar sig”.

Dessa två initiativ är en fortsättning på Vatikanens oförtrutna engagemang i Syrienkonflikten, som inleddes med påven Franciskus upprop till en global faste- och bönedag för freden den 7 september förra året, då han personligen ledde en fyra timmar lång botgudstjänst på Petersplatsen. Somliga kommentatorer menar att påvens starka upprop för freden bidrog till att det inte blev någon militär intervention från västmakternas sida.

John L. Allen Jr, National Catholic Reporter 2014-01-17