Vatikanen ger ut ny bok om rörelser i samhället

Vatikanens förlagsbokhandel har gett ut en ny bok om samhällsengagerade rörelser i olika länder. Detta verk, som har sammanställts av den påvliga Latinamerikakommissionen och har titeln La irrupción de los movimientos populares (ungefär: Folkrörelsernas anstorming), innehåller artiklar av namnkunniga experter samt ett företal av påven.

De grupper och rörelser som behandlas i boken är ”hävstänger till en stor förändring i samhället”, skriver Franciskus på spanska. ”Mänsklighetens framtid ligger inte bara i händerna på stora ledare, stormakter och eliten”, betonade kyrkans överhuvud. Framtiden ligger framför allt i folkens händer. De folkliga rörelserna står för ett viktigt alternativ i samhället och för hoppet om att allt kan förändras. Vidare utgör de en motvikt mot denna vår tids populistiska rörelser och mot ”likgiltighetens globalisering”.

Bland författarna till de artiklar som är samlade i denna bok finns bland andra kuriekardinalen Peter Turkson, ansvarig för utvecklingsfrågor, samt jesuiten Michael Czerny. Inom Vatikanens myndighet för utvecklingsfrågor är Czerny i egenskap av undersekreterare ansvarig för avdelningen för migranter och flyktingar.

Red. 2019-08-19