Vatikanen kräver i FN alla människors rätt till ett hemland

Michael_Czerny_Nov1Det mest effektiva sättet att bekämpa orsakerna till ofrivillig migration är att garantera människovärdiga livsvillkor, fred och säkerhet i människors hemländer. Detta framhöll påvens sändebud i migrationsfrågor, jesuitpater Michael Czerny [bilden], på ett möte i New York i måndags.

Oförutsebara och farliga migrationsströmmar är en ”barometer på orättfärdighet”, sade Czerny enligt den text till hans tal, som Vatikanen offentliggjort. Han höll sitt anförande vid ett informellt FN-möte, som just nu pågår under temat ”stora migrations- och flyktingströmmar”.

Migration kan vara säker, reglerad och ansvarfull bara om människorna känner sig fria i sina ursprungsländer. ”Det är en enorm utmaning idag att göra migration till ett fritt val i stället för en nödvändighet”, sade Czerny. För att uppnå det målet krävs ett världsomfattande samarbete. Han fordrar ett avtal som reglerar fri rörlighet för arbetskraft och garantier för flyktingars, migranters och asylsökandes rättigheter. Dessutom måste det skapas nya legala vägar för migranter och asylsökande. Bara så kan vi vinna kampen mot människohandeln.

Som orsaker till flyktingströmmarna nämner Vatikanens sändebud kriminalitet, korruption, krig, förföljelse och diktatur; dessutom tar han upp naturkatastrofer, de negativa effekterna av klimatförändringen samt fattigdomen och de extrema ekonomiska klyftorna.

Med anledning av detta kräver han ett uthålligt och integrerat utvecklingsbistånd, som verkligen når och inbegriper de fattiga, liksom absolut oegennytta vid hjälpaktioner. Det är även nödvändigt att stödja den demokratiska processen.

I Vatikanens namn kräver han också ett stopp för vapenhandeln och den samvetslösa striden om resurser och landutrymme. ”Låt oss säga Nej till en ekonomi, som skapar ojämlikhet och segregation, en ekonomi, där pengarna regerar istället för att tjäna”, citerade Czerny påven Franciskus.

Kathpress 2017-05-23