Vatikanen kräver utvidgat flyktingbegrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens representant vid FN:s kontor i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi kräver att definitionen av flyktingbegreppet utvidgas. Människor tvingas i dag till exempel att lämna sitt land på grund av naturkatastrofer eller andra händelser som raserar den politiska ordningen. Det internationella samfundet måste inte bara säkerställa skyddet av flyktingar utan även bekämpa orsakerna, kräver Tomasi. Han yttrade sig vid en ministerträff i Genève, med anledning av 60-årsdagen för FN:s flyktingkonvention.

Tomasi krävde också en rätt till vidareutbildning i FN:s flyktingkonvention. För närvarande är endast grundskoleutbildning inskriven i Flyktingkonventionen, anmärkte Tomasi.

Inget barn kan förberedas för ett deltagande i samhällslivet enbart genom grundskola, sade Tomasi kritiskt. En omfattande utbildning fungerar också som ett skydd för flickor och unga kvinnor och försvarar dem mot diskriminering och våld.

Med tanke på det stora antal nordafrikanska flyktingar, som under året begärt asyl i framför allt Italien uppmanade Tomasi de rika länderna att ta sitt ansvar. Bördan måste bäras gemensamt, betonade han. Rika länder måste inte endast stödja fattiga länder ekonomiskt utan också vara beredda att ta emot flyktingar, krävde ärkebiskopen.

Kathnet 2011-12-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens representant vid FN:s kontor i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi kräver att definitionen av flyktingbegreppet utvidgas. Människor tvingas i dag till exempel att lämna sitt land på grund av naturkatastrofer eller andra händelser som raserar den politiska ordningen. Det internationella samfundet måste inte bara säkerställa skyddet av flyktingar utan även bekämpa orsakerna, kräver Tomasi. Han yttrade sig vid en ministerträff i Genève, med anledning av 60-årsdagen för FN:s flyktingkonvention.

Tomasi krävde också en rätt till vidareutbildning i FN:s flyktingkonvention. För närvarande är endast grundskoleutbildning inskriven i Flyktingkonventionen, anmärkte Tomasi.

Inget barn kan förberedas för ett deltagande i samhällslivet enbart genom grundskola, sade Tomasi kritiskt. En omfattande utbildning fungerar också som ett skydd för flickor och unga kvinnor och försvarar dem mot diskriminering och våld.

Med tanke på det stora antal nordafrikanska flyktingar, som under året begärt asyl i framför allt Italien uppmanade Tomasi de rika länderna att ta sitt ansvar. Bördan måste bäras gemensamt, betonade han. Rika länder måste inte endast stödja fattiga länder ekonomiskt utan också vara beredda att ta emot flyktingar, krävde ärkebiskopen.

Kathnet 2011-12-09