Vatikanen om förhandlingarna med Kina: både parter visar god vilja

Ināra_Mūrniece_tiekas_ar_Svētā_Krēsla_Valsts_sekretāru_(26363562894)-1(cropped)Enligt Vatikanens uppfattning förs de pågående förhandlingarna med Kina med ”en god vilja” från båda håll. Heliga stolen är särskilt angelägen om att de katolska kineserna ”på ett positivt sätt ska kunna leva i sin samhörighet med kyrkan” och samtidigt kunna vara ”goda medborgare”, som bidrar till ”att stärka harmonin i hela det kinesiska samhället”, sade kardinalstatssekreterare Pietro Parolin i en aktuell intervju med den italienska dagstidningen Avvenire. Några detaljer i förhandlingarna om en överenskommelse mellan den kommunistiska regimen och Heliga stolen nämndes inte av Vatikanens andreman.

Parolin betonade däremot hur viktiga samtalen är för påven: ”Det ligger Franciskus varmt om hjärtat att gångna tiders spänningar och splittring övervinns, så att ett nytt blad ska kunna skrivas i kyrkans historia i Kina.”

Med tanke på uppdelningen i regimtrogna, ”patriotiska”, och romtrogna katoliker klargjorde Parolin att den inte finns två olika katolska kyrkor i Kina. Den som utgår ifrån det gör inte rättvisa åt vare sig historiska fakta eller de troendes liv. ”Det finns snarare två gemenskaper, som båda önskar att kunna leva i fullständig enhet med Petri efterföljare.” Det är Heliga stolens önskan att det ”inom en inte alltför avlägsen framtid” ska gå att se en försoning mellan de båda gemenskaperna, så att de gemensamt ska kunna förkunna och trovärdigt vittna om tron, sade Parolin.

Uppskattningsvis 13 miljoner av Kinas  drygt 1,3 miljarder invånare är katoliker, men myndigheterna anger endast 6 miljoner. Det speciella med den kinesiska katolska kyrkan är uppdelningen i två grupperingar: förutom den statligt godkända Patriotiska föreningen av Kinas katoliker finns den så kalla underjordiska kyrkan i gemenskap med påven.

De ”patriotiska kristna” kan sedan 1957 respektive åter efter slutet av kulturrevolutionen (1966–1976) verka aktivt med statligt godkännande. Medlemmar i den underjordiska kyrkan drabbas regelmässigt av statliga sanktioner. Präster och biskopar grips om och om igen eller förhörs. Efter en tids närmande vigdes nya biskopar utan påvligt godkännande efter påtryckningar från landets ledning. Påven Franciskus sände under tiden flera signaler om dialogberedskap till Peking.

Kathpress 2016-08-25