Vatikanen presenterade rapport om ex-kardinalen McCarrick

Vatikanen presenterade på eftermiddagen i dag, tisdagen den 10 november, sin undersökningsrapport om den avsatte amerikanske kardinalen Theodore McCarrick. Rapporten tar upp frågan hur den i dag 90-årige McCarrick trots att rykten om moraliska felsteg cirkulerat sedan 1990-talet ändå kunde göra karriär. Orsaken var enligt rapporten försummelser och underskattningar från olika håll.

Det ”ska ha fattats beslut, som senare visat sig vara felaktiga”, och detta därför att alla tillfrågade inte berättade allt som de visste, heter i det i en medföljande kommentar av chefredaktören för Vatican News, Andrea Tornielli. Förutom den 460 sidor långa rapporten offentliggjorde Vatikanen en förklaring från kardinalstatssekreterare Pietro Parolin.

Ett avgörande steg var enligt rapporten den planerade utnämningen av McCarrick till ärkebiskop av Washington och därmed till kardinal. En skriftlig utfrågning, som påven Johannes Paulus II (1978–2005) då lät göra, resulterade enligt rapporten nämligen inte i några konkreta bevis. På grund av allmänna rykten avrådde likväl den dåvarande nuntien i Washington, Gabriel Montalvo, och ledare för biskopskongregationen, Giovanni Battista Re, från att placera McCarrick i USA:s huvudstad.

I ett personligt brev till påvens privatsekreterare, Stanislaus Dziwisz, i augusti 2000 bedyrade McCarrick att han ”aldrig haft sexuellt umgänge med någon – varken man eller kvinna, ung eller gammal, prästvigd eller icke-prästvigd. Johannes Paulus II, som läste brevet till Dziwisz, trodde McCarrick. Detta kan, enligt rapporten, tillskrivas den omständigheten att påven från sin tid i Polen kände till många fall av förtal mot präster.

Efter det att nya anklagelser mot McCarrick om sexuella ofredanden och utnyttjanden av vuxna dök upp under hösten 2005, begärde påven Benedictus XVI (2005–2013) att kardinalen, som just fyllt 75 år, skulle lämna in avskedsansökan som biskop av Washington. Detta skedde 2006. Eftersom det inte fanns några anklagelser om övergrepp mot minderåriga – vilket det fanns först 2017 – inledde den romerska kurian ingen formell process. Man beslutade genom en muntlig, och senare skriftlig, uppmaning att McCarrick skulle leva ett tillbakadraget liv. Kardinalen fortsatte trots detta att resa runt i världskyrkan, vilket Rom tolererade.

Först under sommaren 2017, när de första konkreta anklagelserna om övergrepp på en minderårig under 1970-talet i New York dök upp, inledde Vatikanen en process. Denna slutade med att McCarrick fråntogs kardinalsvärdigheten i juli 2018. Ett halvår senare entledigade påven Franciskus ex-kardinalen från prästämbetet.

”Vi offentliggör denna rapport med stor smärta över de sår som denna historia har tillfogat offren, deras anhöriga, kyrkan i USA och den universella kyrkan”, skriver kardinalstatssekreterare Parolin i sitt brev, som medföljer den omfattande undersökningsrapporten. Några av Vatikanens senaste åtgärder mot övergrepp och mörkläggning ska också ha påverkat fallet McCarrick, enligt Parolin. Sammantaget bygger rapporten på alla ”relevanta underlag” i arkiven hos Heliga stolen, nuntiaturen i Washington och de berörda stiften i USA. Dessutom har de berörda, även offren, utfrågats muntligt. Oberoende experter har, så vitt känt, inte befattat sig med rapporten.

Kathpress 2020-11-10

Detta är en nyhetstext.

Hela rapporten om McCarrick på engelska finns tillgänglig via länken här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen presenterade på eftermiddagen i dag, tisdagen den 10 november, sin undersökningsrapport om den avsatte amerikanske kardinalen Theodore McCarrick. Rapporten tar upp frågan hur den i dag 90-årige McCarrick trots att rykten om moraliska felsteg cirkulerat sedan 1990-talet ändå kunde göra karriär. Orsaken var enligt rapporten försummelser och underskattningar från olika håll.

Det ”ska ha fattats beslut, som senare visat sig vara felaktiga”, och detta därför att alla tillfrågade inte berättade allt som de visste, heter i det i en medföljande kommentar av chefredaktören för Vatican News, Andrea Tornielli. Förutom den 460 sidor långa rapporten offentliggjorde Vatikanen en förklaring från kardinalstatssekreterare Pietro Parolin.

Ett avgörande steg var enligt rapporten den planerade utnämningen av McCarrick till ärkebiskop av Washington och därmed till kardinal. En skriftlig utfrågning, som påven Johannes Paulus II (1978–2005) då lät göra, resulterade enligt rapporten nämligen inte i några konkreta bevis. På grund av allmänna rykten avrådde likväl den dåvarande nuntien i Washington, Gabriel Montalvo, och ledare för biskopskongregationen, Giovanni Battista Re, från att placera McCarrick i USA:s huvudstad.

I ett personligt brev till påvens privatsekreterare, Stanislaus Dziwisz, i augusti 2000 bedyrade McCarrick att han ”aldrig haft sexuellt umgänge med någon – varken man eller kvinna, ung eller gammal, prästvigd eller icke-prästvigd. Johannes Paulus II, som läste brevet till Dziwisz, trodde McCarrick. Detta kan, enligt rapporten, tillskrivas den omständigheten att påven från sin tid i Polen kände till många fall av förtal mot präster.

Efter det att nya anklagelser mot McCarrick om sexuella ofredanden och utnyttjanden av vuxna dök upp under hösten 2005, begärde påven Benedictus XVI (2005–2013) att kardinalen, som just fyllt 75 år, skulle lämna in avskedsansökan som biskop av Washington. Detta skedde 2006. Eftersom det inte fanns några anklagelser om övergrepp mot minderåriga – vilket det fanns först 2017 – inledde den romerska kurian ingen formell process. Man beslutade genom en muntlig, och senare skriftlig, uppmaning att McCarrick skulle leva ett tillbakadraget liv. Kardinalen fortsatte trots detta att resa runt i världskyrkan, vilket Rom tolererade.

Först under sommaren 2017, när de första konkreta anklagelserna om övergrepp på en minderårig under 1970-talet i New York dök upp, inledde Vatikanen en process. Denna slutade med att McCarrick fråntogs kardinalsvärdigheten i juli 2018. Ett halvår senare entledigade påven Franciskus ex-kardinalen från prästämbetet.

”Vi offentliggör denna rapport med stor smärta över de sår som denna historia har tillfogat offren, deras anhöriga, kyrkan i USA och den universella kyrkan”, skriver kardinalstatssekreterare Parolin i sitt brev, som medföljer den omfattande undersökningsrapporten. Några av Vatikanens senaste åtgärder mot övergrepp och mörkläggning ska också ha påverkat fallet McCarrick, enligt Parolin. Sammantaget bygger rapporten på alla ”relevanta underlag” i arkiven hos Heliga stolen, nuntiaturen i Washington och de berörda stiften i USA. Dessutom har de berörda, även offren, utfrågats muntligt. Oberoende experter har, så vitt känt, inte befattat sig med rapporten.

Kathpress 2020-11-10

Detta är en nyhetstext.

Hela rapporten om McCarrick på engelska finns tillgänglig via länken här