Vatikanen samlar ungdomar inför ungdomssynoden

Medan den katolska kyrkan förbereder sig för att välkomna ungdomar från hela världen till ett förberedande möte om biskopssynoden om ungdomar och kallelser senare i höst, har kardinal Lorenzo Baldisseri, generalsekreterare i biskopssynoden, berättat att kyrkan kommer att använda alla tillgängliga kommunikationskanaler för att lyssna på ungdomar från hela världen.

Vid en träff med journalister i fredags avslöjade kardinal Baldisseri att sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter ska möjliggöra för unga människor att interagera ”med sina kompisar i Rom” som deltar i för-synod-mötet där 19–24 mars. Detta för att bredda underlaget för synpunkter från unga så mycket som det bara går.

När påven Franciskus i oktober förra året kallade till för-synod-mötet sade han att han hoppades att kristna och icke-kristna ungdomar från hela världen skulle delta för att kyrkan bättre ska kunna lyssna på hopp och oro samt tro och tvivel från alla unga män och kvinnor.

Temat som påven själv har valt för biskopssynoden som samlas i oktober i Rom är ”Unga människor, tro och urskiljning av kallelser”. De 300 ungdomar som bjudits in till för-synod-mötet i mars har utvalts för att representera de nationella biskopskonferenserna, de österländska katolska kyrkorna, män och kvinnor i ordenslivet och prästseminarister. Sammankomsten kommer också att inkludera representanter för andra kristna samfund och andra religiösa åskådningar, liksom experter inom områden som utbildning, kultur, idrott och konst, som ”är engagerade i att hjälpa unga människor att urskilja kallelser i livet”, enligt synodens kansli.

”På detta för-synod-möte kommer vi att lyssna på ungdomar för att bättre förstå deras situation: vad de tror om sig själva som vuxna, hur de lever tron och vilka svårigheter de upplever att vara kristna, problem i att urskilja sin kallelse i livet, hur de ser på kyrkan idag och hur de skulle vilja se den”, sade kardinal Baldisseri. Han tillade att mötet också kommer att inkludera unga män och kvinnor från det som många betecknar vara samhällets utkanter, särskilt unga offer för mänsklig trafficking och prostitution.

Filippo Passantino, en ung italienare som kommer att delta vid för-synod-möte och som medverkade vid kardinal Baldisseris pressträff, sade att en grupp ungdomar just nu håller på att utveckla mötets sociala medierelationer för att dessa ska kunna bli ”öppna forum för alla”. Exempelvis planeras för en särskild grupp i meddelandetjänsten WhatsApp för att ungdomar från hela världen kan skicka meddelanden och frågor under pågående möte. Stella Marillene Nishimwe, en ung kvinna från Burundi som också ska delta vid mötet och även hon var med vid pressträffen i fredags, sade att hon hoppades att synoden ska markera början på en ny era i kyrkans dialog med ”alla unga människor, inte bara katoliker”.

Catholic Herald, 2018-02-16