Vatikanen vill fullfölja dialogen med Al Azhar-universitetet

Vatikanen hoppas att man snart skall kunna återuppta samtalen med Al-Azhar-universitetet i Kairo trots den svåra situationen i Egypten. ”Vår dörr står öppen”, bekräftar den ansvarige för kyrkans dialog med islam, kardinal Jean-Louis Tauran. ”Jag hoppas, att vi kan återuppta kontakten även om situationen i Egypten är oklar”. Kristna och muslimer är ”dömda” till att föra dialog. Tauran påpekar att den traditionella hälsningen från Vatikanen med anledning av avslutningen på den muslimska fastemånaden Ramadan i år var undertecknad av påven själv, en gest som blev väl mottagen i den muslimska världen.

Al-Azhar-universitetet, som är en ledande auktoritet i sunnitisk islam i den arabiska världen, avbröt år 2011 den dialog med Vatikanen som pågått sedan 1998. Anledningen var att påven Benedictus XVI hade krävt ett bättre skydd för den koptiska minoriteten, sedan en koptisk kyrka hade attackerats. Tauran har sedan dess vid ett flertal tillfällen deklarerat att Vatikanen är beredd att återuppta samtalen mellan företrädare för de båda parterna.

Sedan påven Franciskus blev vald i mars i år fanns också tecken på att det muslimska lärosätet önskade fortsätta dialogen. Storimamen på Al-Azhar-universitetet, Ahmed al-Tayyeb, skickade en hälsning till Franciskus, när denne tillträdde sitt ämbetet och gratulerade honom samtidigt som han erbjöd påven att i ”samarbete och kärlek” arbeta för att ”säkra gemensamma värden och få ett slut på hatets och ojämnlikhetens kultur.”

En rådgivare vid universitetet sade i juni i en intervju: ”Vi hade problem med den förre påven, inte med Vatikanen. Nu står dörrarna till Al-Azhar åter öppna.” Enligt Abdel Gawad väntar muslimer på ett tecken från den nye påven. ”Om han i ett anförande skulle säga att islam är en fredens religion, att muslimer varken vill krig eller våld, då skulle det vara ett framsteg.” En möjlighet till det erbjöds i hälsningen vid Ramadan.

En svårighet i den nuvarande situationen är emellertid den omständigheten att storimamen Ahmed al-Tayyeb blev insatt av den nu störtade president Mubarak och han är nu utsatt för påtryckningar.

Kathpress 2013-08-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen hoppas att man snart skall kunna återuppta samtalen med Al-Azhar-universitetet i Kairo trots den svåra situationen i Egypten. ”Vår dörr står öppen”, bekräftar den ansvarige för kyrkans dialog med islam, kardinal Jean-Louis Tauran. ”Jag hoppas, att vi kan återuppta kontakten även om situationen i Egypten är oklar”. Kristna och muslimer är ”dömda” till att föra dialog. Tauran påpekar att den traditionella hälsningen från Vatikanen med anledning av avslutningen på den muslimska fastemånaden Ramadan i år var undertecknad av påven själv, en gest som blev väl mottagen i den muslimska världen.

Al-Azhar-universitetet, som är en ledande auktoritet i sunnitisk islam i den arabiska världen, avbröt år 2011 den dialog med Vatikanen som pågått sedan 1998. Anledningen var att påven Benedictus XVI hade krävt ett bättre skydd för den koptiska minoriteten, sedan en koptisk kyrka hade attackerats. Tauran har sedan dess vid ett flertal tillfällen deklarerat att Vatikanen är beredd att återuppta samtalen mellan företrädare för de båda parterna.

Sedan påven Franciskus blev vald i mars i år fanns också tecken på att det muslimska lärosätet önskade fortsätta dialogen. Storimamen på Al-Azhar-universitetet, Ahmed al-Tayyeb, skickade en hälsning till Franciskus, när denne tillträdde sitt ämbetet och gratulerade honom samtidigt som han erbjöd påven att i ”samarbete och kärlek” arbeta för att ”säkra gemensamma värden och få ett slut på hatets och ojämnlikhetens kultur.”

En rådgivare vid universitetet sade i juni i en intervju: ”Vi hade problem med den förre påven, inte med Vatikanen. Nu står dörrarna till Al-Azhar åter öppna.” Enligt Abdel Gawad väntar muslimer på ett tecken från den nye påven. ”Om han i ett anförande skulle säga att islam är en fredens religion, att muslimer varken vill krig eller våld, då skulle det vara ett framsteg.” En möjlighet till det erbjöds i hälsningen vid Ramadan.

En svårighet i den nuvarande situationen är emellertid den omständigheten att storimamen Ahmed al-Tayyeb blev insatt av den nu störtade president Mubarak och han är nu utsatt för påtryckningar.

Kathpress 2013-08-24