Vatikanen vill se över kyrkorätten

Vatikanen arbetar för närvarande på att revidera några bestämmelser i kyrkorätten. Dit hör sådant som området för äktenskapsrätten liksom den tid det tar för att annullera ett äktenskap, sade kardinal Francesco Coccopalmerio, ordförande i Påvliga rådet för tolkning av lagtexter, i tisdags i Vatikanen. Dessutom gäller det frågor om migrationen, särskilt den tilltagande blandningen av troende, för vilka den latinska och orientaliska kyrkorätten gäller. Revisionen av enskilda punkter kommer dock att ta lång tid.

Coccopalmerio yttrade sig vid presentationen av en konferens med anledning av att den katolska kyrkans gällande lagbok har funnits i trettio år. Codex Iuris Canonici promulgerades av påven Johannes Paulus II den 25 januari 1983. Den avlöste lagboken från 1917. När den nya lagboken utarbetades hade också Joseph Ratzinger som dåvarande prefekt för troskongregationen medverkat på ett avgörande sätt. Till studiedagen på fredag, årsdagen för publikationen, väntas ungefär 400 specialister från Italien och andra europeiska länder komma till Rom.

Den kanoniska lagen från 1983 har kompletterat besluten från Andra Vatikankonciliet (1962–1965), sade Coccopalmerio. Han hänvisade till bestämmelserna om pastoralråd i stift och församlingar, där konciliets önskemål om lekmännens aktiva roll blir tydlig. De nya ordningarna medger ”de troendes verkliga delaktighet i biskopens eller kyrkoherdens pastorala beslut”.

I konciliets anda ligger också att i första hand se församlingarna som de troendes gemenskap och inte som struktur eller territorium. Principen om biskoparnas kollegialitet har också förstärkts genom omarbetade synodalregler, enligt kardinalen. Han betonade också den aktuella kyrkorättens bidrag inom ekumeniken. Detta har sina rötter i konciliets utsagor.

Kathpress 2013-01-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen arbetar för närvarande på att revidera några bestämmelser i kyrkorätten. Dit hör sådant som området för äktenskapsrätten liksom den tid det tar för att annullera ett äktenskap, sade kardinal Francesco Coccopalmerio, ordförande i Påvliga rådet för tolkning av lagtexter, i tisdags i Vatikanen. Dessutom gäller det frågor om migrationen, särskilt den tilltagande blandningen av troende, för vilka den latinska och orientaliska kyrkorätten gäller. Revisionen av enskilda punkter kommer dock att ta lång tid.

Coccopalmerio yttrade sig vid presentationen av en konferens med anledning av att den katolska kyrkans gällande lagbok har funnits i trettio år. Codex Iuris Canonici promulgerades av påven Johannes Paulus II den 25 januari 1983. Den avlöste lagboken från 1917. När den nya lagboken utarbetades hade också Joseph Ratzinger som dåvarande prefekt för troskongregationen medverkat på ett avgörande sätt. Till studiedagen på fredag, årsdagen för publikationen, väntas ungefär 400 specialister från Italien och andra europeiska länder komma till Rom.

Den kanoniska lagen från 1983 har kompletterat besluten från Andra Vatikankonciliet (1962–1965), sade Coccopalmerio. Han hänvisade till bestämmelserna om pastoralråd i stift och församlingar, där konciliets önskemål om lekmännens aktiva roll blir tydlig. De nya ordningarna medger ”de troendes verkliga delaktighet i biskopens eller kyrkoherdens pastorala beslut”.

I konciliets anda ligger också att i första hand se församlingarna som de troendes gemenskap och inte som struktur eller territorium. Principen om biskoparnas kollegialitet har också förstärkts genom omarbetade synodalregler, enligt kardinalen. Han betonade också den aktuella kyrkorättens bidrag inom ekumeniken. Detta har sina rötter i konciliets utsagor.

Kathpress 2013-01-22