Vatikanens chefastronom: ”Den som är rädd för vetenskapen saknar tro”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jesuiten och chefen för Vatikanobservatoriet, som har arbetat i Rom under mer än 20 år som astronom med inriktning på forskning om planeter, framhöll vid en pressträff i Vatikanen i måndags att tro och vetenskap knappast står i motsatsställning till varandra. ”Det är bara den som saknar tilltro till sin tro som är rädd för vetenskapen”, sade broder Guy Consolmagno S.J. när han mötte journalister för att berätta om en stor konferens om svarta hål, gravitationsvågor och singularitet i rum-tiden vilken äger rum vid Vatikanobservatoriet i Castel Gandolfo strax utanför Rom under veckoslutet.

”Vatikanobservatoriet grundades 1891 av påven Leo XIII för att visa att kyrkan stöder god vetenskap och för att bidra till den”, framhöll Consolmagno. Att främja goda samtal och vänskap är också syftet med den aktuella konferensen. Bland talarna märks en Nobelpristagare och flera andra forskare med framträdande utmärkelser. ”De av oss som är troende kommer att se Guds närvaro men man behöver inte göra något teologiskt språng för att söka sanningen”, fortsatte Consolmagno. ”Det finns mycket som vi vet att vi inte förstår och vi kan varken vara goda troende eller goda forskare om vi tror att allt jobb är gjort.”

Ett annat syfte med konferensen är att uppmärksamma den belgiske fysikern, matematikern och katolske prästen, fader Georges Lemaîtres formulering av Big Bang-teorin som förklaring av uppkomsten av det fysiska universum. Ett vanligt missförstånd är att Big Bang skulle ha avskaffat behovet av en skapare, påpekade broder Consolmagno och framhöll att lösningen inte är att bara sätta dit Gud i början av allt och sedan kalla det bra: ”Guds skapande akt är inte något som hände för 13,8 miljarder år sedan. Gud är redan där före det att tid och rum existerar, och man kan faktiskt inte ens säga ’före’ eftersom han existerar utanför tid och rum.” Skapelsen är något som pågår hela tiden: ”Om man ser på Gud som den som startade Big Bang får man faktiskt en naturgud som romerske Jupiter som kastade runt blixtrande åskviggar. Och det är inte Gud som vi kristna tror på. När vi tror på Gud som är övernaturlig, det vill säga utanför naturen, kan vi erkänna honom som ansvarig för allt som existerar och då kan vår vetenskap säga något om hur han gör det.”

Arrangören av konferensen, jesuitpater Gabriele Gionti, påpekade att fader Lemaître alltid noggrant skilde mellan universums början och universums ursprung, där den förra är en vetenskaplig fråga medan den senare är teologisk som inte har något med kunskapsteori att göra. Broder Consolmagno underströk att Gud inte är någon som man kommer fram till i slutet av forskningen utan vad man antar från början. En Gud som skulle kunna bevisas av vetenskapen skulle vara någon som han skulle ”vara rädd för eftersom jag känner min vetenskap för väl för att kunna lita på någon sådan”. Även om en ateist har ett annat grundantagande och en annan syn på universum kan båda sidor alltid prata med varandra eftersom ”sökandet av sanningen förenar oss”. Men, avslutade han, det skulle vara att nedvärdera vetenskapen att säga att bara ateister kan bedriva den, för det skulle utesluta så många underbara forskare”, både historiskt och nu levande.

Catholic News Agency, 2017-05-10