Vatikanens interna befattningshavare kallade till påven

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett ovanligt initiativ har påven Franciskus kallat överhuvudena för Vatikanens olika kongregationer och råd, alltså de kardinaler och ärkebiskopar som ansvarar för Vatikanens interna styrelse, till ett möte på tisdag. Syftet kan vara att han vill göra en lägesbedömning sex månader efter sitt ämbetstillträdande. Då det inte utfärdats någon agenda är det okänt vilka ärenden som kommer upp på bordet, eller i vilken ordning, samt huruvida påven kommer att offentliggöra ytterligare personförändringar.

Mötet har klämts in mellan två nyckelhändelser, dels utnämningen den 31 augusti av ärkebiskop Pietro Parolin till statssekreterare, alltså statsminister, dels det sedan länge planerade mötet med det råd om åtta kardinaler som påven skapat i rådgivande syfte, den 1-3 oktober. Det är möjligt att påven vill ha respons på de beslut han redan tagit och diskutera framtiden.

Det finns tecken på att statsekretariatets makt och inflytande har vingklippts. Kallelser till möten med de olika kongregationerna har traditionellt alltid utgått från statssekretariatet i enlighet med Paul VI:s dokument Regimini Ecclesiae universale från 1967. Tillkomsten av det nya rådet med kardinaler tyder på att det är detta organ och inte statssekretariatet som kommer att utgöra påvens viktigaste bollplank. Franciskus är en ledare som tagit tyglarna i sina egna händer och inte längre använder statssekreteraren som ett slags ”vice-påve”. Bara det faktum att han personligen kallat samman de olika befattningshavarna tyder på att de framdeles kommer att rapportera direkt till honom i stället för att behöva tråckla sig fram förbi de traditionella grindvakterna i statssekretariatet.

Då det tidigare utsedda åttamannarådet skall ha till uppgift att bistå påven i hans reformsträvanden, exempelvis att avskaffa eller stärka somliga organ, samt förändra budgetprocedur eller utnämningspolicy är det naturligt att det råder vissa farhågor hos somliga befattningshavare. I detta avseende kan Franciskus behöva lugna sinnena och försäkra veteranerna att de kommer att få ett ord med i laget när det gäller beslutsfattande. Han kan vilja röra om i grytan, men han kan behöva erfarna individer som kan bistå honom. Mötet kan också ses som en indikation på att en påve som kommer utifrån måste se till att få med sig den etablerade inre kretsen.

Med tanke på artiklar i italiensk press som ifrågasatt vissa utnämningar i Vatikanen kan det tänkas att några i den inre kretsen gärna vill diskutera dessa frågor. Det inkallade mötet kommer att äga rum mot bakgrunden av Vatikanens starka uttalanden mot ett militärt ingripande i Syrien från västmakternas sida, varför man torde kunna räkna med att det ges tillfälle att diskutera vilka mått och steg som skall vidtas, samt vilken roll Vatikanen kan komma att få om en militär insats äger rum.

John L. Allen Jr, National Catholic Reporter, 2013-09-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett ovanligt initiativ har påven Franciskus kallat överhuvudena för Vatikanens olika kongregationer och råd, alltså de kardinaler och ärkebiskopar som ansvarar för Vatikanens interna styrelse, till ett möte på tisdag. Syftet kan vara att han vill göra en lägesbedömning sex månader efter sitt ämbetstillträdande. Då det inte utfärdats någon agenda är det okänt vilka ärenden som kommer upp på bordet, eller i vilken ordning, samt huruvida påven kommer att offentliggöra ytterligare personförändringar.

Mötet har klämts in mellan två nyckelhändelser, dels utnämningen den 31 augusti av ärkebiskop Pietro Parolin till statssekreterare, alltså statsminister, dels det sedan länge planerade mötet med det råd om åtta kardinaler som påven skapat i rådgivande syfte, den 1-3 oktober. Det är möjligt att påven vill ha respons på de beslut han redan tagit och diskutera framtiden.

Det finns tecken på att statsekretariatets makt och inflytande har vingklippts. Kallelser till möten med de olika kongregationerna har traditionellt alltid utgått från statssekretariatet i enlighet med Paul VI:s dokument Regimini Ecclesiae universale från 1967. Tillkomsten av det nya rådet med kardinaler tyder på att det är detta organ och inte statssekretariatet som kommer att utgöra påvens viktigaste bollplank. Franciskus är en ledare som tagit tyglarna i sina egna händer och inte längre använder statssekreteraren som ett slags ”vice-påve”. Bara det faktum att han personligen kallat samman de olika befattningshavarna tyder på att de framdeles kommer att rapportera direkt till honom i stället för att behöva tråckla sig fram förbi de traditionella grindvakterna i statssekretariatet.

Då det tidigare utsedda åttamannarådet skall ha till uppgift att bistå påven i hans reformsträvanden, exempelvis att avskaffa eller stärka somliga organ, samt förändra budgetprocedur eller utnämningspolicy är det naturligt att det råder vissa farhågor hos somliga befattningshavare. I detta avseende kan Franciskus behöva lugna sinnena och försäkra veteranerna att de kommer att få ett ord med i laget när det gäller beslutsfattande. Han kan vilja röra om i grytan, men han kan behöva erfarna individer som kan bistå honom. Mötet kan också ses som en indikation på att en påve som kommer utifrån måste se till att få med sig den etablerade inre kretsen.

Med tanke på artiklar i italiensk press som ifrågasatt vissa utnämningar i Vatikanen kan det tänkas att några i den inre kretsen gärna vill diskutera dessa frågor. Det inkallade mötet kommer att äga rum mot bakgrunden av Vatikanens starka uttalanden mot ett militärt ingripande i Syrien från västmakternas sida, varför man torde kunna räkna med att det ges tillfälle att diskutera vilka mått och steg som skall vidtas, samt vilken roll Vatikanen kan komma att få om en militär insats äger rum.

John L. Allen Jr, National Catholic Reporter, 2013-09-09