Vatikankonferens om socialläran i en ny tid

Den påvliga stiftelsen Centesimus Annus kommer under en konferens i Rom att ta sig an ”De globala utmaningarna för den katolska socialläran under det 21:a århundradet”. Den ortodoxe ekumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios, kommer också att delta i konferensen. Programmet för den tre dagar långa internationella konferensen presenterades under onsdagen i Vatikanen. Deltagarna kommer också att tas emot av påven Franciskus.

Mötet mellan internationella experter under rubriken New Policies and Life-Styles in the Digital Age kommer att äga rum 24–26 maj och kommer bland annat att handla om digiliseringens globala följder för arbete och familjeliv. En enhet kommer att syssla med uthålliga näringskedjor i motsats till ”slit och släng-kulturen”, enligt vad Dublins ärkebiskop, Diarmud Martin, sade vid presentationen.

Stiftelsens ordförande, Domingo Sugranyes Bickel, nämnde några av konferensens huvudfrågor: ”Den nya ekonomin, artificiell intelligens, ekonomisk brottslighet, migration – inom vilka områden måste den katolska socialläran tänka om?” På så sätt skulle en tredje tyngdpunkt kunna handla om framtidens arbetsmarknad och frågan om hur så många människor som möjligt ska kunna bli delaktiga i skapandet av finansiellt mervärde.

Den förvridna och ensidiga satsningen på konkurrens och fri marknad – vilka i sig själva inte är något dåligt – har nått en gräns, sade Anna Maria Tarantola från Centesimus Annus rådgivande kommitté om en utmaningarna. Det växande hotet mot medelklassen i flera länder är ett allvarligt tilltagande problem.

Den av påven Johannes Paulus II (1978–2005) grundade påvliga stiftelsen Centesimus Annus Pro Pontifice (CAPP) går tillbaka till hans encyklika Centesimus annus till hundraårsminnet av den första påvliga socialencyklikan Rerum novarum av påven Leo XIII (1878–1903). Denna anses utgöra grunden för den katolska socialläran. Det som encyklikan Centesimus annus behandlar är frågan om ett rättvist ekononmiskt system, efter kommunismens sammanbrott 1989.

Kathpress 2018-04-18

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den påvliga stiftelsen Centesimus Annus kommer under en konferens i Rom att ta sig an ”De globala utmaningarna för den katolska socialläran under det 21:a århundradet”. Den ortodoxe ekumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios, kommer också att delta i konferensen. Programmet för den tre dagar långa internationella konferensen presenterades under onsdagen i Vatikanen. Deltagarna kommer också att tas emot av påven Franciskus.

Mötet mellan internationella experter under rubriken New Policies and Life-Styles in the Digital Age kommer att äga rum 24–26 maj och kommer bland annat att handla om digiliseringens globala följder för arbete och familjeliv. En enhet kommer att syssla med uthålliga näringskedjor i motsats till ”slit och släng-kulturen”, enligt vad Dublins ärkebiskop, Diarmud Martin, sade vid presentationen.

Stiftelsens ordförande, Domingo Sugranyes Bickel, nämnde några av konferensens huvudfrågor: ”Den nya ekonomin, artificiell intelligens, ekonomisk brottslighet, migration – inom vilka områden måste den katolska socialläran tänka om?” På så sätt skulle en tredje tyngdpunkt kunna handla om framtidens arbetsmarknad och frågan om hur så många människor som möjligt ska kunna bli delaktiga i skapandet av finansiellt mervärde.

Den förvridna och ensidiga satsningen på konkurrens och fri marknad – vilka i sig själva inte är något dåligt – har nått en gräns, sade Anna Maria Tarantola från Centesimus Annus rådgivande kommitté om en utmaningarna. Det växande hotet mot medelklassen i flera länder är ett allvarligt tilltagande problem.

Den av påven Johannes Paulus II (1978–2005) grundade påvliga stiftelsen Centesimus Annus Pro Pontifice (CAPP) går tillbaka till hans encyklika Centesimus annus till hundraårsminnet av den första påvliga socialencyklikan Rerum novarum av påven Leo XIII (1878–1903). Denna anses utgöra grunden för den katolska socialläran. Det som encyklikan Centesimus annus behandlar är frågan om ett rättvist ekononmiskt system, efter kommunismens sammanbrott 1989.

Kathpress 2018-04-18