Vilken roll har nyutnämnda kvinnliga forskare i Påvliga vetenskapsakademin?

Under den gångna sommaren har påven Franciskus utsett tre nobelpristagare till Påvliga vetenskapsakademin – den kanadensiska fysikern Donna Theo Strickland, den franska kemisten Emmanuelle Marie Charpentier och den amerikanska biokemisten Jennifer Doudna.

De tre kvinnorna ansluter till en prestigefylld grupp av omkring 80 forskare, där 20 är nobelpristagare. ”Akademiledamöterna”, som Vatikanen kallar dem, utses av påven och har uppdraget livet ut.

En påvlig akademi är i grunden ett akademiskt hederssällskap av lärda forskare som samlas och diskuterar viktiga ämnen inom sina områden. De tio akademierna har ett tvåfaldigt syfte för Vatikanen – att signalera påvens eller kyrkans stöd till ett ämnesområde, och att samla en grupp av världens främsta forskare som ska agera rådgivare till påven. Den första påvliga akademin var Påvliga akademin för konst och litteratur, grundad 1542, och den senaste är Påvliga akademin för latin, etablerad 2012.

Att signalera sitt stöd för de tyngre vetenskaperna blev särskilt viktigt för Vatikanen efter den industriella revolutionen, när världen snabbt och oåterkalleligt förvandlades av den framväxande teknologin. I hopp om att få bort kyrkans rykte som anti-vetenskaplig, som hade grundmurats med Vatikanens undersökningar av Galileo Gallilei för heresin om heliocentrism (tron att jorden roterar runt solen), grundade påve Pius IX The Pontifical Academy of the New Lynxes 1847. Akademin var tänkt som ett återupplivande av Academy of Lynxes, som en gång ståtade med Galileo som medlem.

Sedan världen fått erfara ödeläggelsen som formats av vapenteknologins framsteg under första världskriget, återuppbyggde påven Pius XI akademin igen 1936 under namnet Påvliga vetenskapsakademin. Sedan dess har den regelbundet gett råd till påven i frågor om vetenskap och teknologi. Under kalla kriget, till exempel, tog akademin fram en rapport om kärnvapen som USA framgångsrikt utövade påtryckningar på Heliga stolen att inte publicera, enligt en rapport av jesuitpater Thomas J Reese i America Magazine 1978.

I dag håller Påvliga vetenskapsakademin konferenser och framställer handlingar baserade på diskussionerna i ett brett fält av ämnen, inklusive detta års robotteknik och artificiell intelligens, hållbara livsmedelssystem och utvecklingen av en internationell standard för organdonation. Vartannat år delar man också ut ett pris till en lovande vetenskapsman under 45 år. Även om Heliga stolen är garanten, anses akademin vara en oberoende grupp med akademisk frihet.

Vetenskapsmän av alla nationaliteter och religioner kan bli medlemmar, och väljs av akademin baserat på deras insatser inom sitt forskningsfält, och ”deras erkända moraliska personlighet” enligt akademins hemsida. Den belgiske katolska prästen Georges Lemaître, som utvecklade teorin om Big Bang, var medlem. I dag inkluderar akademin nobelpristagaren och USA:s tidigare energiminister Steven Chu; Yves Coppens, upptäckaren av ”Lucy”-fossilen; och Fabiola Gianotti, den första kvinnliga ordföranden hos CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), där huvudsakligen forskning inom elementarpartikelfysik bedrivs. Platser inom akademin är även reserverade för chefen för Vatikanobservatoriet och dess astrofysiska laboratorium, och prefekterna för Vatikanbiblioteket och Vatikanens hemliga arkiv.

Två av kvinnorna som utnämndes till akademin i somras, Emmanuelle Marie Charpentier och Jennifer Anne Doudna, fick båda nobelpriset i kemi 2020 för utvecklingen av CRISPR/Cas9-metoden för genteknik. Vatikanen har under många år varit intresserad av bioetik och genteknikens sjukdomsbotande potential.

Donna Theo Strickland fick 2018 nobelpriset i fysik med Gérard Mourou för sin publicerade forskning kring tekniken chirped pulse amplification inom laser 1985. Tekniken gör lasern mer kraftfull genom att dess pulsar töjs ut och komprimeras. Tekniken används av de mest kraftfulla laseranvändarna i världen.

Colleen Dulle, America Magazine 2021-08-13

Colleen Dulle ingår i redaktionen för America och samverkar i podden Inside the Vatican.

Översättning till svenska 2021-09-13

Detta är en artikel från America Magazine vars originalversion “Pope Francis appointed three women to the Pontifical Academy of Sciences this summer. What’s their role at the Vatican?” finns här