Vittnesmål: Högsta militära ledningen bakom mord på jesuiterna i El Salvador 1989

En före detta officier i den salvadoranska armén har bevittnat att det var den högsta militära ledningen som gav order om att mörda sex jesuitpräster under inbördeskriget i El Salvador. Han intygade också att landets dåvarande president kände till brotten som begicks, men valde att inte intervenera.

Vittnesmålet hördes i samband med en rättegång för en före detta överste i den salvadoranska armén, Inocente Orlando Montano. Rättegången äger rum i Spanien. Montano är anklagad för mordet på sex jesuiter, samt deras hushållerska och hennes dotter. Offren drogs ut ur sina hem till trädgården och mördades där den 16 november 1989.

”Hela operationen var enligt den högsta militära ledningens order”, bevittnade Yusshy Rene Mendoza, en före detta löjtnant. Mendoza förklarade att hans befälhavare berättade för sin soldattrupp om planen att eliminera den spanske jesuitpatern Ignacio Ellacuría, rektor för Centralamerikanska universitetet i San Salvador. Pater Ellacuría var en framstående figur under fredsförhandlingar i slutet av inbördeskriget, som utkämpades mellan högerorienterade ”death squads” och vänsterrebeller. Mer än 75 000 människor dog under inbördeskriget.

Red. 2020-07-15

Detta är en nyhetstext. Hela nyheten finns att läsa på America Magazines hemsida.