Zlatan och muslimska elever på katolsk skola

I radioprogrammet Tankar för dagen i onsdags 28/3 beskrevs S:ta Maria katolska folkhögskola i Rosengård, Malmö. Lisbeth Gustafsson, biträdande rektor för studieförbundet Bilda, började sina tankar för dagen med att observera hur människor kan leva isolerade mitt i samhället. Hon gav Zlatan och poeten Kristian Lundberg som exempel; bägge levde under sin barn- och ungdom tämligen isolerade i Rosengård.

Gustafsson framhäver sedan S:ta Maria folkhögskola i Rosengård som ett exempel på en miljö där människor från olika kulturer och religioner möts – ”en bild av kontakt och möten över gränser”. På denna katolska skola är en stor del av eleverna muslimer.

Red. Signum 2012-03-30