”Mea culpa” i Vatikanen för övergreppen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI  och Vatikanen planerar uppenbarligen att arrangera en så kallad ”Mea culpa”, dvs. en offentlig botgudstjänst där man erkänner sin skuld och ber om förlåtelse för övergreppsskandalerna. Som avslutning på firandet av ”prästernas år” planerar man att den 11 juni i Vatikanen hålla en gudstjänst där man ber Gud och medmänniskorna om förlåtelse för de brott som präster och övriga kyrkliga medarbetare har begått mot barn och minderåriga, uppger välinformerade kretsar i Vatikanen. Dessutom avser påven att i en rundskrivelse vända sig till att de cirka 400 000 katolska präster som finns i hela världen, där han ska ta upp de avskyvärda brott som begåtts.

Det föreligger emellertid ännu inte någon offentlig bekräftelse på detta från Prästkongregationen i Vatikanen, som haft hand om arrangemangen under ”prästernas år”. Redan i början av avslöjandena om övergreppsskandaler i kyrkan har observatörer i och utanför Vatikanen utgått från att påven velat genomföra någon form av offentlig liturgisk bot- och försoningsakt för de uppdagade skandalerna.

Gudstjänsten skulle kunna utformas ungefär som den nu historiska ”Mea culpa” som anordnades vid det senaste millenieskiftet. Den 12 mars år 2000 bad påven Johannes Paulus II i en uppmärksammad gudstjänst om förlåtelse för olika fel och underlåtenheter som kyrkan och de kristna begått under historiens lopp. I sju förböner bad han om förlåtelse för de metoder som kyrkan och de kristnas på ett intolerant sätt använt sig av. Han fördömde kristenhetens splittring och bekände de synder som begåtts mot Israels folk. Benedictus XVI skulle kunna välja en liknande form för en syndabekännelse och bön om förlåtelse nu, menar vatikankännare.

Påvens brev till prästerna skulle kunna ansluta sig till den tradition med ett ”Skärtorsdagsbrev” som Johannes Paulus II brukade publicera varje år på torsdagen i Stilla veckan, den dag då kyrkan firar att eukaristin och prästämbetet instiftades. Att döma av den nuvarande påvens personliga gester som till exempel mötet med missbruksoffer vid Maltabesöket och efter det offentliga uttalandet vid Angelusbönen nu i söndags, vill han uppenbarligen ytterligare på ett mer betonat sätt ta upp skandalerna inom ramen för en gudstjänst.

I den inbjudan till firandet av avslutningen av det internationella präståret, som utfärdats av kardinal Claudio Hummes, ordförande i Prästkongregationen i Rom, finns övergreppsskandalerna med på dagordningen. Han skriver att det förekommer att präster ”förgått sig sexuellt på det grövsta sätt mot minderåriga”. Det är handlingar som vi ”absolut och oeftergivligt måste avvisa och fördöma”. Detta torde också bli temat för påvens brev och för hans anförande vid avslutningen av ”prästernas år” och för utformandet av programmet för det internationella prästmötet i Rom.

Kathpress 10-04-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI  och Vatikanen planerar uppenbarligen att arrangera en så kallad ”Mea culpa”, dvs. en offentlig botgudstjänst där man erkänner sin skuld och ber om förlåtelse för övergreppsskandalerna. Som avslutning på firandet av ”prästernas år” planerar man att den 11 juni i Vatikanen hålla en gudstjänst där man ber Gud och medmänniskorna om förlåtelse för de brott som präster och övriga kyrkliga medarbetare har begått mot barn och minderåriga, uppger välinformerade kretsar i Vatikanen. Dessutom avser påven att i en rundskrivelse vända sig till att de cirka 400 000 katolska präster som finns i hela världen, där han ska ta upp de avskyvärda brott som begåtts.

Det föreligger emellertid ännu inte någon offentlig bekräftelse på detta från Prästkongregationen i Vatikanen, som haft hand om arrangemangen under ”prästernas år”. Redan i början av avslöjandena om övergreppsskandaler i kyrkan har observatörer i och utanför Vatikanen utgått från att påven velat genomföra någon form av offentlig liturgisk bot- och försoningsakt för de uppdagade skandalerna.

Gudstjänsten skulle kunna utformas ungefär som den nu historiska ”Mea culpa” som anordnades vid det senaste millenieskiftet. Den 12 mars år 2000 bad påven Johannes Paulus II i en uppmärksammad gudstjänst om förlåtelse för olika fel och underlåtenheter som kyrkan och de kristna begått under historiens lopp. I sju förböner bad han om förlåtelse för de metoder som kyrkan och de kristnas på ett intolerant sätt använt sig av. Han fördömde kristenhetens splittring och bekände de synder som begåtts mot Israels folk. Benedictus XVI skulle kunna välja en liknande form för en syndabekännelse och bön om förlåtelse nu, menar vatikankännare.

Påvens brev till prästerna skulle kunna ansluta sig till den tradition med ett ”Skärtorsdagsbrev” som Johannes Paulus II brukade publicera varje år på torsdagen i Stilla veckan, den dag då kyrkan firar att eukaristin och prästämbetet instiftades. Att döma av den nuvarande påvens personliga gester som till exempel mötet med missbruksoffer vid Maltabesöket och efter det offentliga uttalandet vid Angelusbönen nu i söndags, vill han uppenbarligen ytterligare på ett mer betonat sätt ta upp skandalerna inom ramen för en gudstjänst.

I den inbjudan till firandet av avslutningen av det internationella präståret, som utfärdats av kardinal Claudio Hummes, ordförande i Prästkongregationen i Rom, finns övergreppsskandalerna med på dagordningen. Han skriver att det förekommer att präster ”förgått sig sexuellt på det grövsta sätt mot minderåriga”. Det är handlingar som vi ”absolut och oeftergivligt måste avvisa och fördöma”. Detta torde också bli temat för påvens brev och för hans anförande vid avslutningen av ”prästernas år” och för utformandet av programmet för det internationella prästmötet i Rom.

Kathpress 10-04-26