Ärkebiskop Michael Fitzgerald om påvens besök i Förenade Arabemiraten

I samband med påven Franciskus besök i Förenade Arabemiraten den 3–5 februari publicerade den brittiska tidskriften The Tablet en intervju med ärkebiskop Michael Fitzgerald, en av katolska kyrkans främsta samtalspartner i dialogen med muslimer. Fitzgerald, som tillhör ordenskongregationen Vita fäderna, har arbetat i Tunisien, Egypten, Sudan, Uganda och Jerusalem. Mellan 1987 och 2006 var han sekreterare och ordförande för Påvliga rådet för interreligiös dialog. Därefter utsågs han av påven Benedictus till nuntie för Egypten och Arabförbundet under en sexårsperiod, en turbulent period som sammanföll med den arabiska våren.

Ärkebiskop Michael Fitzgerald.
Foto: John Carroll University.

I intervjun sade den nu 81-årige ärkebiskopen bland annat att han aldrig accepterat Samuel Huntingtons idé om en clash of civilizations. Islam är inte en civilisation, lika litet som kristendomen är en civilisation. Brittiska katoliker skiljer sig från sicilianska eller svenska katoliker, därför att våra kulturer är olika, även om vi har en gemensam tro. På samma sätt är det med islam. De kulturella skillnaderna inom islam är avsevärda och muslimer är präglade av sin kulturella bakgrund också när de vistas utanför sina hemländer. Fitzgerald ansåg inte heller att termen ”civilisation” är adekvat i ett nutida sammanhang. Man kan bara tala om civilisationer när de är döda, menade han.

Tillfrågad om skillnaderna mellan Benedictus och Franciskus förhållande till islam svarade Fitzgerald att Heliga stolen sedan länge eftersträvat en ”balanserad attityd” i dialogen med islam. Man har varit kritisk, dock inte hyperkritisk, samtidigt har man inte varit naiv och påstått att allting varit underbart. Vi vet att det finns svårigheter och vi är redo att tala om dem, men vi börjar inte där vid ett första möte. Vad vi önskar är att etablera goda relationer. Dialog innebär ju för övrigt inte bara att diskutera svårigheter, utan också att leva och arbeta tillsammans samt att vara tillsammans inför Gud. När påven besöker Förenade Arabemiraten är den främsta avsikten att bygga upp goda relationer och förtroende. Ärkebiskopen liknade detta första påvliga besök på den arabiska halvön vid Johannes Paulus II:s besök i Marocko 1985, då den polske påven höll ett minnesvärt tal för en stor samling muslimska ungdomar. Franciskus aktuella besök kan ses som ett erkännande av påvens roll i dagens dialog och hans engagemang i världsfrågorna.

Resor till sådana länder som Förenade Arabemiraten kan bli en möjlighet att påverka en hel region, inklusive Saudiarabien. Någonting kan kanske förbättras genom det vi säger vid de möten som hålls. Exempelvis påpekar vi att religionsfrihet betyder mer än att bara ha möjlighet att fira gudstjänst, sade Fitzgerald.

Han noterade samtidigt att religionsfriheten för kristna i arabländerna är större än vad somliga tror. Vissa påstår att vi tillåter muslimer att bygga moskéer i våra länder, till exempel i Frankrike och Tyskland, medan de inte låter oss ha kyrkor hos dem. Detta stämmer endast när det gäller Saudiarabien. I länderna runtomkring får kristna både bygga kyrkor och hålla stora samlingar.

Samtidigt som Franciskus resa till Förenade Arabemiraten främjar dialogen mellan Heliga stolen och den muslimska världen behövs också ett interreligiöst engagemang hos de lokala kyrkorna. ”Livets dialog” är viktig vid sidan av toppmöten, sade Michael Fitzgerald, som nu är tillbaka i sitt hemland och arbetar i en församling i Liverpool.

Katrin Åmell 2019-02-04